Två procent!

By Renée Jeryd. Filed in Bidragssverige, Rödgrön, Socialförsäkringar  |  
TOP del.icio.us digg

De nya sjukförsäkringsreglerna ger inga jobb visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

De som till följd av de nya sjukförsäkringsreglerna har tvingats lämna sjukförsäkringen har i stället förts över till Arbetsförmedlingens så kallade arbetslivsintroduktion.

Enbart två procent har fått ett vanligt osubventionerat arbete efter introduktionsprogrammet. Räknar man också dem som fått en subventionerad anställning efter programmet så har ändå enbart sju procent fått ett arbete.

En majoritet – 58 procent – har flyttats över till ett annat program med aktivitetsstöd och 23 procent saknar både program och stöd och kommer troligtvis att ansöka om ny ersättning från sjukersättningen.

En effekt av de nya sjukförsäkringsreglerna är att människor har tvingats säga upp sig från deltidsanställningar. Regeringen har dock inte begärt någon statistik över utvecklingen av arbetande timmar för dem som utförsäkrats varför det inte går att se i statistiken hur många som drabbats av detta.

Högeralliansens uttalade syfte med att kasta ut människor ur sjukförsäkringen och tvinga dem till Arbetsförmedlingen var att de skulle få ett arbete.

Samtidigt mörkar regeringen siffrorna. För att få en fullständig bild av hur de nya reglerna slår behöver man också veta hur många deltidssjukskrivna som tvingats säga upp sig från sitt befintliga arbete. Hur kan regeringen i avsaknad av sådan information hävda att de nya reglerna stäker arbetslinjen?

Vår rödgröna överenskommelse om sjukförsäkringen utgår från att ingen ska utförsäkras till följd av att en administrativ tidsgräns passeras. Det ska alltid göras en individuell bedömning. Rehabiliteringspenning ska vara ett alternativ för den som behöver rehabiliteringsinsatser för att komma tillbaka till arbete och vi vill satsa statliga resurser i en särskild rehabiliteringsfond. Då får vi en sjukförsäkring som ger människor individuell hjälp och stöd att snabbt komma tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar.

Leave a Reply