Regeringen klarar inte ungdomsarbetslösheten

By Renée Jeryd. Filed in Uncategorized  |  
TOP del.icio.us digg

Ungdomsarbetslösheten rusar i höjden – regeringen klarar inte av att hantera frågan och de arbetslösa får inte rätt utbildning. Enligt arbetsförmedlingen så saknar över 100 000 arbetslösa slutbetyg från gymnasiet – och antalet väntas öka. Andelen vuxna med eftergymnasial utbildning minskar jämfört med OECD:s länderna och 11 av medlemsländer har idag en större andel unga vuxna med eftergymnasial utbildning än i Sverige.

Svenska folket tycker också att regeringen gör att dåligt jobb när det gäller att bekämpa ungdomsarbetslösheten. En nyligen genomförd opionsundersökning visar att bara 25% av svenskarna anser att regeringen har gjort ett bra eller mycket bra jobb för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Den svenska ungdomsarbetslösheten är en av de högsta i hela Europa och ett brott mot de borgerliga partiernas löfte om fler jobb. Dessutom är det ett obegripligt slöseri med ungas resurser och kunskap, och med statens finanser. För att minska ungdomsarbetslösheten skall Socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting ska prioritera sommarjobb i hela landet. Jobbpolitiken är regeringens stora misslyckande, en slutsats som delas av en tydlig majoritet av svenska folket, skriver Mona Sahlin idag på Svenska Dagbladets debattsida.

Vi har en politik för att ge Sveriges unga jobb och nya möjligheter:

  • Vi föreslår 100 000 nya jobb och utbildningsplatser varav 26 000 utbildningsplatser riktade direkt till unga.
  • Vi vill införa en ”första dagen garanti” mot ungdomsarbetslöshet. Unga arbetslösa ska direkt få en insats som leder vidare.
  • Vi vill investera i lärlingsplatser och traineeplatser i välfärden.
  • Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom och införa ett första-jobbetavdrag för dem som anställer långtids­arbetslösa ungdomar.

Regeringens bidragslinje måste bytas mot en utbildningslinje.

Mona avslutar artikeln med:

Valet 2010 handlar om man vill se fler jobb med socialdemokraterna – eller fortsatt ökade klyftor med Moderaterna.

Leave a Reply