Jobbcoacher…

By Renée Jeryd. Filed in Jobben, Jobbävning  |  
TOP del.icio.us digg

Jobbcoacher är en av regeringens satsningar på att minska arbetslösheten, och de senaste dagarna har vi i media kunnat läsa om hypnos, hjärntvätt, beröringsterapi, dömda brottslingar, avancerade skattesmitare, etc. kort sagt ett rejält och totalt fiasko.

Regeringen tror att arbetslösheten beror på att de arbetslösa och sjuka är passiva och inte vill arbeta och därför har ersättningarna sänkts och villkoren skärpts. Utbildning och aktiva åtgärder för att bekämpa den skenande arbetslösheten har ersatts av privata coacher och uppmuntrande tillrop.

Sven-Erik Österberg skriver i en debattartikel i Aftonbladet igår vad vi Socialdemokraterna vill satsa på för åtgärder i stället för jobbcoacher:

  • Ett kunskapslyft med fler utbildningsplatser. Lågkonjunkturen är ett utmärkt tillfälle att satsa på utbildning. Vi vill investera i fler platser på bland annat komvux, yrkesutbildning, arbetsmarknadsutbildning och högskola. Då står vi rustade när konjunkturen vänder.
  • Kompetensförsäkring för alla löntagare. Den ska göra det möjligt för människor att utbilda/vidareutbilda sig i arbetslivet så att de långsiktigt kan behålla sitt jobb eller kunna byta arbetsuppgifter, bransch och yrke. Arbetsmarknadens parter ska medverka i utformningen av försäkringen. Utbildning är en färskvara med allt kortare bäst före-datum. Investeringar i kunskap ger människor ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden och företagen får lättare att anställa personal med rätt kvalifikationer.
  • Bygg om delar av Arbetsförmedlingen till en kompetensförmedling. Arbetsförmedlingen måste förmedla ny och bättre anpassad kompetens, inte bara jobb som svarar mot befintlig kompetens. Den nya kompetensförmedlingen ska fungera inte bara vid arbetslöshet utan också när man vill byta jobb eller hitta relevant utbildning. Både korttids- och långtidsutbildade ska få bra stöd. Kompetensförmedlingen ska också erbjuda nyanlända en individuell, flexibel och yrkesinriktad svenskundervisning som kan kombineras med arbete och praktik.
  • En utvidgad arbetsmarknad ska utvecklas för personer som har mycket svårt att få jobb. De ska erbjudas individuella och flexibla vägar tillbaka till arbetslivet. Människor med behov av stöd ska inte skickas fram och tillbaka mellan olika myndigheter.
  • Kunskap som förvärvats i arbetslivet eller utomlands ska valideras enligt en enhetlig nationell modell. Människor som lärt sig mycket i arbetslivet eller har en utländsk utbildning får ofta starta från ruta ett när de vill utbilda sig. Men de behöver snarare komplettera sina faktiska kunskaper. Med kunskapsvalidering blir utbildningen effektivare och snabbare.

Vid årsskiftet kommer tiotusentals personer med sjukersättning att föras över till Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan konstaterade i förra veckan att en tredjedel av de utförsäkrade inom några månader kommer att vara tillbaka som nya sjukfall. Jobbpolitiken, den fråga de borgerliga partierna gick till val på, faller i stycken. Det är snart bara regeringens ministrar som inte vill se haveriet.

One comment to “Jobbcoacher…”

TrackBacks / PingBacks

  1. Pingback
    En social kris skapad av regeringen « Ett hjärta RÖTT

Leave a Reply