Sverige behöver en politik för jobb – inte ökade klyftor

By Renée Jeryd. Filed in Politik, Riksdagen, Rödgrön  |  
TOP del.icio.us digg

– Finansministern tvingas nu än en gång skriva ner sina egna prognoser. Tillväxten – dvs. det som avgör jobb, välfärd och pension – bedöms nu bli en halvprocentenhet lägre än i hans senaste prognos. Detta motsvarar ett bortfall om 15 miljarder kronor för svensk ekonomi.

– Regeringens egen budgetmotion visar att man misslyckats med den viktigaste frågan: jobben. Borgerligheten lovade att skapa fler jobb och minska utanförskapet. Det blev tvärtom.

– Sverige har en historiskt hög arbetslöshet. Trots detta presenteras en budget som är klinisk ren från politik från investeringar som hindrar arbetslösheten från att bita sig fast. Det är bara mer av samma misslyckade politik.

– Den borgerliga regeringen har bedrivit en ekonomisk politik byggd på idén att ökade klyftor ger jobb. Det är denna idé som ligger bakom att pensionärer beskattas hårdare och att unga arbetslösa lämnas i passivitet. Detta var medvetna val från regeringen, det går inte att skylla på finanskrisen.

– Nu krävs en rödgrön politik som byter färdriktning och investerar i fler jobb och minskade klyftor. Sverige måste tillbaka till en politik som bygger starka offentliga finanser. Vårt mål är full sysselsättning.

Bokslut Reinfeldt, alla uppgifterna är hämtade från regeringens budgetproposition

Tillväxten lägre

Regeringen tvingas skriva ner sin prognos för tillväxten i år till 2,5 procent, jämfört med sin senaste prognos om 3,0. Sverige hade år 2006 en tillväxt om 4,2 procent (sida 10, bilaga 1).

Jobben färre

Sysselsättningsgraden har på fyra år sjunkit med 1,6 procentenheter. Det motsvarar 100 000 förlorade jobb (sida 10, bilaga 1).

Utanförskapt högre

Antalet personer med socialbidrag ökar med 30 procent mellan 2008 och 2010 (sida 192).

Underskott

De offentliga finanserna har på fyra år försämrats med från ett överskott om 70 miljarder kronor till ett lika stort underskott (sida 12, bilaga 1).

Här är en länk till propositonen:

http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/143864

Leave a Reply