Archive for the 'Ungdomar' Category

Rödgrönt ungdomskontrakt

onsdag, juni 9th, 2010

De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen gymnasieskolan. Tiotusentals unga vuxna ska ta plats i samhället – med höga krav, många nya idéer och stark vilja att förändra. Det är en fantastisk möjlighet för vårt land. Men regeringen har valt att vända ungdomarna ryggen.

Sverige har i dag massarbetslöshet. Särskilt ungdomar har drabbats av regeringens misslyckande. Ungdomsarbetslösheten är bland Europas högsta. Sedan valet 2006 har ungdomsarbetslösheten ökat med närmare 60 000 personer. Allt fler unga tvingas leva på socialbidrag. Fler unga möter stängda dörrar för utbildning när den borgerliga regeringen minskat utbyggnaden av högskolan och dragit in över en miljard kronor från Komvux.

Regeringen presenterar inga nya förslag och Fredrik Reinfeldt anser att ungdomsarbetslösheten är en synvilla. Vi rödgröna ser de problem som Sveriges ungdomar möter. Vi förstår inte varför dagens unga ska ha en sämre situation än tidigare årskullar. Vi vill vända utvecklingen. Därför presenterar vi ett rödgrönt kontrakt med Sveriges unga med investeringar i jobb, utbildning och bostäder. Vi tar bort aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen och erbjuder insatser från första dagen.

Vi går till val på en politik för fler jobb och nya möjligheter i stället för ökade klyftor. Fler jobb och bättre utbildningsmöjligheter för unga bygger Sverige starkt.

Idag presenterade de rödgröna partiledarna ett kontrakt med Sveriges unga. Kontraktet innehåller 13 konkreta löften, bland annat:

 • 100 000 fler jobb- och utbildningsplatser, varav 20 000 utbildningsplatser riktas mot unga. Det innebär fler platser i komvux, folkhögskola, modern yrkesutbildning och i högskolan.
 • På det första regeringssammanträdet avskaffas aktivitetsförbudet som den borgerliga regeringen infört och som innebär att unga måste vänta i tre månader på aktiva insatser som praktik och utbildning.
 • En generationsväxling i välfärden. 1 200 traineeplatser 2011 och 3 000 utbildningsvikariat 2012.
 • En skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften till dem som anställer en arbetslös person mellan 20-25 år.
 • Utbyggd studie- och yrkesvägledning, såväl i gymnasiet som på högskolan.
 • Högre kvalitet i högskolan. Studenter ska få fler lärarledda timmar – föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning.
 • Ungdomslyft. En långtidsarbetslös ung person med ofullständig gymnasieutbildning ska ges möjlighet att komplettera sin utbildning utan att ta studielån. Utbildningen ska vara individuellt anpassad och kan ske på Komvux eller Folkhögskola.
 • Fler och billigare bostäder. Vårt mål är att nyproduktionen av hyresrätter ska fördubblas under nästa mandatperiod. Vi satsar sammanlagt 1,4 miljarder kronor åren 2011-2012 i statliga investeringsstöd för miljövändliga hyresrätter och studentlägenheter.
 • Sänkt skatt för studentbostäder. Skatten per studentrum ska slopas och i stället ska en hel studentkorridor beskattas som en bostad. Det kan sänka studenters hyror med uppemot 1 000 kronor per år.
 • Trygga anställningar och god arbetsmiljö. Den stora andelen visstidsanställningar är ett problem. Vi vill se över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka antalet tillsvidareanställningar.
 • Ansvar för kommande generationer. Vi ska ta Sverige tillbaka till överskott. Starka offentliga finanser är en fråga om rättvisa mot dagens unga – framtida generationer ska inte betala dagens skulder.

9 500 000 000 kr gav färre jobb!

måndag, mars 1st, 2010

SVT’s Rapport hade igår ett inslag om att regeringens sänkning av arbetsgivaravgifter för unga inte på ett avgörande sätt påverkat de ungas jobbsituation.

Förra året gick sysselsättningen bland personer mellan 15 och 25 år ned med 4 procent, jämfört med 2008. Sysselsättningen har faktiskt gått ner mer i den gruppen än bland de som är lite äldre – och som inte alls fått någon sänkning av arbetsgivaravgiften.

Reformen kostar statskassan 9,5 miljarder kronor i år.

Ett av de företag som har tjänat stora pengar på reformen är McDonalds, där 70 procent av personalstyrkan är under 26 år. För alla under 26 får ju sänkt arbetsgivaravgift – inte bara nyanställda. I runda slängar kan McDonalds tjäna runt 200 miljoner kronor på reformen i år.

LO:s chefsekonom Lena Westerlund tycker att det är bortkastade pengar:

-De här siffrorna tyder på det som ekonomisk forskning visat tidigare – man kan inte med sänkta arbetsgivaravgifter öka sysselsättningen i en åldersgrupp på det här viset. Det ger inte den effekten.

Vi har i vår Budgetmotion för 2010, en budget för fler jobb, ett femstegs program, tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet, för fler ungdomsjobb:

1. Jobbstart för unga

2. Ungdomslyft

3. Fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik – och krav på utbildning efter ett års arbetslöshet

4. Fler platser i KY och högskola – och bättre kvalitet

5. Snabbare övergång från studier till arbete