Archive for the 'Uncategorized' Category

Regeringen klarar inte ungdomsarbetslösheten

torsdag, mars 18th, 2010

Ungdomsarbetslösheten rusar i höjden – regeringen klarar inte av att hantera frågan och de arbetslösa får inte rätt utbildning. Enligt arbetsförmedlingen så saknar över 100 000 arbetslösa slutbetyg från gymnasiet – och antalet väntas öka. Andelen vuxna med eftergymnasial utbildning minskar jämfört med OECD:s länderna och 11 av medlemsländer har idag en större andel unga vuxna med eftergymnasial utbildning än i Sverige.

Svenska folket tycker också att regeringen gör att dåligt jobb när det gäller att bekämpa ungdomsarbetslösheten. En nyligen genomförd opionsundersökning visar att bara 25% av svenskarna anser att regeringen har gjort ett bra eller mycket bra jobb för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Den svenska ungdomsarbetslösheten är en av de högsta i hela Europa och ett brott mot de borgerliga partiernas löfte om fler jobb. Dessutom är det ett obegripligt slöseri med ungas resurser och kunskap, och med statens finanser. För att minska ungdomsarbetslösheten skall Socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting ska prioritera sommarjobb i hela landet. Jobbpolitiken är regeringens stora misslyckande, en slutsats som delas av en tydlig majoritet av svenska folket, skriver Mona Sahlin idag på Svenska Dagbladets debattsida.

Vi har en politik för att ge Sveriges unga jobb och nya möjligheter:

  • Vi föreslår 100 000 nya jobb och utbildningsplatser varav 26 000 utbildningsplatser riktade direkt till unga.
  • Vi vill införa en ”första dagen garanti” mot ungdomsarbetslöshet. Unga arbetslösa ska direkt få en insats som leder vidare.
  • Vi vill investera i lärlingsplatser och traineeplatser i välfärden.
  • Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom och införa ett första-jobbetavdrag för dem som anställer långtids­arbetslösa ungdomar.

Regeringens bidragslinje måste bytas mot en utbildningslinje.

Mona avslutar artikeln med:

Valet 2010 handlar om man vill se fler jobb med socialdemokraterna – eller fortsatt ökade klyftor med Moderaterna.

Energimyndigheten

torsdag, augusti 27th, 2009

Just nu sitter jag på ett tåg på väg till Eskilstuna där jag imorgon skall vara på ett möte på Energimyndigheten. Jag är nämligen invald i Insynsrådet för Energimyndighetn och imorgon skall vi ha vårat första möte.

Insynsrådet utövar insyn i myndighetens verksamhet och ger myndighetschefen råd. Vid Energimyndigheten ska det enligt myndighetens instruktion finnas ett insynsråd. Insynsrådet ska utöva insyn i myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd.

Bränsleceller

måndag, december 1st, 2008

Idag är jag på arbetsplatsbesök på ETC Battery and FuelCells Sweden AB det är ett utvecklingsbolag och kompetenscentrum som bildats för att vara ett nationellt energitekniskt centrum med inriktning mot avancerade batterier och bränsleceller. Mest intressant i dagsläget är nog att utveckla s.k. plug-in hybrider, dvs. bilar som kan köras på batteri och där man kan ladda upp batteriet i förväg för att slippa använda fossila bränslen.

Senare på dagen skall jag till Eka Chemicals AB i Bohus.

På kvällen blir det möte i kommunfullmäktiggruppen i Lerum för att sedan ta sista tåget till Stockholm.

Ännu en fullspäckad vecka

lördag, november 15th, 2008

Sitter på tåget just nu på väg till Stockholm för möte med förtroenderådet där vi bl.a. skall fastställa EU listan samt diskutera jobbpolitik. Det är oerhört häpnadsväckande att den moderatledda regeringen står så handfallen inför de bistra ekonomiska tiderna. Man pratar om sin ”superbudget” som lades innan finanskrisen och låtsas som ingenting när vi kan se att tusentals och åter tusentals människor riskerar att bli arbetslösa.

Denna veckan har (som vanligt) varit fullspäckad. Jag har bl.a. lyssnat på jobbdebatten i riksdagen där vi försöker få regeringen att göra något och bara får till svar ”men ni vill ju höja skatten”. Jag säger som en del ungdomar: ”Men hallå…” det är ju ni som har regeringsmakten, gör något själva, klarar ni inte det så tar vi gärna över men just nu ligger faktiskt ansvaret på er.

För övrigt har jag varit på lunchmöte på Riksbanken där vi fick en riktigt bra föredragning av riksbankschefen Stefan Ingves samt kvällsmöte på Svenska Kraftnät där man bl.a. talade om behovet att bygga ut elnätet för att klara av att hantera nya producenter (t.ex av vindkraft) i nätet.

Hemmavecka

måndag, oktober 6th, 2008

Denna vecka är det inga sammanträden i riksdagen så jag är på hemmaplan hela veckan. Idag har jag varit och träffat seniorutskottet i Vänersborg och bl.a. diskuterat de orättvisa skattesänkningarna som inte gynnar pensionärerna. Ikväll är det möte med Socialdemokraterna i Göteborgsområdet (GOS) och det är vi i Lerum som är värdar idag så jag behöver bara åka till Lerum ikväll.

Uppe i ottan

tisdag, september 30th, 2008

Åkte med 06.00 tåget från Göteborg i morse till Stockholm så det blev till att stiga upp 04.45. Idag blir det gruppmöte med (s) gruppen i näringsutskottet på förmiddagen och möte med riksdagsgruppen på eftermiddagen.