Archive for the 'Socialförsäkringar' Category

Två procent!

torsdag, augusti 5th, 2010

De nya sjukförsäkringsreglerna ger inga jobb visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

De som till följd av de nya sjukförsäkringsreglerna har tvingats lämna sjukförsäkringen har i stället förts över till Arbetsförmedlingens så kallade arbetslivsintroduktion.

Enbart två procent har fått ett vanligt osubventionerat arbete efter introduktionsprogrammet. Räknar man också dem som fått en subventionerad anställning efter programmet så har ändå enbart sju procent fått ett arbete.

En majoritet – 58 procent – har flyttats över till ett annat program med aktivitetsstöd och 23 procent saknar både program och stöd och kommer troligtvis att ansöka om ny ersättning från sjukersättningen.

En effekt av de nya sjukförsäkringsreglerna är att människor har tvingats säga upp sig från deltidsanställningar. Regeringen har dock inte begärt någon statistik över utvecklingen av arbetande timmar för dem som utförsäkrats varför det inte går att se i statistiken hur många som drabbats av detta.

Högeralliansens uttalade syfte med att kasta ut människor ur sjukförsäkringen och tvinga dem till Arbetsförmedlingen var att de skulle få ett arbete.

Samtidigt mörkar regeringen siffrorna. För att få en fullständig bild av hur de nya reglerna slår behöver man också veta hur många deltidssjukskrivna som tvingats säga upp sig från sitt befintliga arbete. Hur kan regeringen i avsaknad av sådan information hävda att de nya reglerna stäker arbetslinjen?

Vår rödgröna överenskommelse om sjukförsäkringen utgår från att ingen ska utförsäkras till följd av att en administrativ tidsgräns passeras. Det ska alltid göras en individuell bedömning. Rehabiliteringspenning ska vara ett alternativ för den som behöver rehabiliteringsinsatser för att komma tillbaka till arbete och vi vill satsa statliga resurser i en särskild rehabiliteringsfond. Då får vi en sjukförsäkring som ger människor individuell hjälp och stöd att snabbt komma tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar.

Bidragssverige

fredag, maj 21st, 2010

I sin första regeringsförklaring lovade Fredrik Reinfeldt att ”fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att försörja sig genom eget arbete”. Utvecklingen har blivit den rakt motsatta.

Sedan regeringsskiftet har arbetslösheten stigit med 157 000 personer (från 6,1 till 9,1 procent). Långtidsarbetslösheten har mer än fördubblats.  
Kommunernas utbetalningar av socialbidrag (ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning) ökade till 8,8 miljarder kronor 2009. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2008. Utbetalningarna ökade i mer än 90 procent av landets kommuner.

Kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen – som högeralliansen ständigt felaktigt pekar ut som ett bidrag – bedöms öka med cirka 31 miljarder kronor mellan 2008 och 2010.

Därtill har regeringen infört ett kommunalt vårdnadsbidrag. Den senaste statistiken från andra halvåret 2008 visar att 68 kommuner betalar ut sammanlagt 32 miljoner kronor i bidrag för att mammor ska vara hemma med sina barn.

Regeringen har genom medvetna beslut gjort fler människor beroende av bidrag i Sverige. Genom att arbetslösheten stiger, en halv miljon människor lämnat a-kassan och 50 000 utförsäkras ur sjukförsäkringen hänvisas allt fler till socialbidrag för sin försörjning.

Detta drabbar inte bara enskilda människor och deras familjer. När socialbidragskostnaderna ökar i över 90 procent av landets kommuner drabbas också välfärden. De ökade socialbidragskostnaderna motsvarar 7 500 jobb i kommunerna per år.

Det behövs nu en ny politik i Sverige som på allvar angriper arbetslöshet och utanförskap. Sverige behöver investeringar i jobb och utbildningsmöjligheter och trygga försäkringar som fungerar när man behöver dem. Det är viktigare än ökade klyftor och fortsatta skattesänkningar på lånade pengar.

I den rödgröna budgetmotionen finns tydliga förslag på hur vi skall skapa fler jobb, bl.a.:

  • 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser, varav 40 000 nya utbildningsplatser med bl.a. utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning
  • Sänkta arbetsgivaravgifter med sex miljarder riktat till småföretag
  • Stora investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning
  • Konkurrenskraft Sverige med framtidsprogram, turisminvesteringar och forskning

A-kasse fiaskot

torsdag, april 22nd, 2010

Sänkt a-kassa är ingen bra metod att snabbt få arbetslösa att söka jobb. Regeringens metod att öka motivationen genom att sätta ekonomisk press på arbetslösa får bakläxa i en ny avhandling från Umeå universitet.

Tvärtom ökar en relativt hög nivå på a-kassan möjligheterna att söka jobb under en längre tid och på så sätt hitta ett lämpligare och mera välavlönat jobb, enligt avhandlingen av Madelene Nordlund vid den sociologiska institutionen.

Men arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är helnöjd med nya A-kassan!

Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) ifrågasätter starkt varför regelsystemet måste vara så tillkrånglat och framförhållningen i många fall i det närmaste noll. Man är också mycket kritiskt till urgröpningen av ersättningsnivån i a-kassan. Nu får bara drygt en av tio eller 13 procent av alla arbetslösa som jobbat heltid ut 80 procent av sin tidigare lön.

Men Littorin slår ifrån sig, han ser det som en prioriteringsfråga. Ja en prioriteringsfråga att sänka skatten på lånade pengar till de allra rikaste.

När vi får makten efter valet den 19:e september kommer vi att vid det första regeringssammanträdet  avskaffa aktivitetsförbudet för ungdomar som den borgliga regeringen ålagt Arbetsförmedlingen.

Den kommer också att besluta att arbetslösa ungdomar – inte bara långtidsarbetslösa – som har en bra affärsidé o behöver stöd för att förverkliga den ska kunna prövas för Arbetsförmedlingens stöd till eget företagande.

Förslagen ingår i den rivstart för unga möjligheter som ingår i vår strategi för att minska den skyhöga ungdomsarbetslösheten bland unga. I rivstarten kommer en rödgrön regering bl.a:

  • Sänka skatten för företag som anställer unga arbetslösa.
  • Investera ytterligare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för att råda bot på den arbetskraftsbrist som paradoxalt nog råder i massarbetslöshetens Sverige.
  • Investera i fler platser på Komvux, högskola o universitet.

Vi socialdemokrater tror att samhället blir bättre om vi tillsammans tar ansvar för varandra. Därför tycker vi att de svenska trygghetsförsäkringarna är viktiga. Det handlar bland annat om föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och A-kassan. Ingen ska behöva lämna hus och hem, eller ta barnen ur fotbollsträningen, om man blir sjuk eller en dag står utan arbete. Istället ska all kraft kunna läggas på att bli frisk eller på att hitta ett nytt arbete.

Nu utsätts välfärdsreformerna för angrepp av den borgerliga regeringen. De hävdar att trygghetsförsäkringarna tar ifrån människor deras eget ansvar och urholkar deras initiativförmåga, och att kostnaderna försvagar samhällsekonomin. Det är kapitalistisk mytbildning. Dagens samhälle ställer krav på förändring, ibland mycket snabba förändringar. Vi är övertygade om att människor som känner sig trygga klarar förändringar bättre än de som är otrygga. Trygga människor vågar!

Färre kvinnor i kommunal sektor

torsdag, februari 18th, 2010

Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningen (AKU) publicerades idag. Där kan man läsa att i januari minskade antalet sysselsatta i åldern 15–74 år med 80 000 jämfört med januari 2009. Antalet arbetslösa ökade samtidigt med 108 000 personer i januari. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,4 procent av arbetskraften.

Hemska siffror vilket återigen visar att den moderatledda regeringen har tappat greppet om jobben. Lite längre ner i pressmeddelandet kan man läsa ännu värre siffror.

En stor del av sysselsättningsnedgången skedde liksom under 2009 inom tillverkningsindustrin, som i januari i år sysselsatte 50 000 färre än i januari för ett år sedan. Därtill minskade antalet anställda kvinnor i kommunal sektor med 47 000. Det är andra månaden i rad som den kommunala sektorn uppvisar en statistiskt säkerställd nedgång.

Antalet tidsbegränsat anställda uppvisar inte någon statistiskt säkerställd förändring totalt sett. Däremot var antalet tidsbegränsat anställda kvinnor färre än för ett år sedan.

Återigen är det kvinnorna som får ta den största smällen och det i den kommunala sektorn och där har det verkligen inte märkts av någon minskning i ”orderingången” utan det är full fart som vanligt. Men nu är det alltså 47000 kvinnor mindre som skall göra samma jobb som för ett år sedan och dessutom med mindre tidsbegränsade tjänster. Är det någon som är förvånad att en stor majoritet kvinnor stöder de rödgröna i opinionsundersökningarna – nu är det upp till männen att visa solidaritet!

Idag kan vi också läsa (i bl.a. DN) att de allra flesta som utförsäkrades från sjukförsäkringen vid årsskiftet har fått lägre ersättning i januaritvärt emot vad ansvarige ministern Sven Otto Littorin utlovade i december.

Nu rullar det igång igen…

tisdag, januari 19th, 2010

Idag börjar en ny termin i riksdagen, idag är det bl.a. möte i Näringsutskottet samt gruppmöte i den Socialdemokratiska riksdagsgruppen. Imorgon är det partiledardebatt och votering. Den senaste tiden har jag varit på hemmaplan och varit på arbetsplatsbesök, styrelsemöte i partidistriktet, fackligt-politiskt planeringsmöte inför valet, kommunfullmäktige, etc.

Opinionsmässigt går det åt rätt håll men än är det långt kvar så tro inte att valet är vunnet ännu. En av anledningarna till våra framgånger i opinionen är säkert att den rödgröna politiken blir tydligare och tydligare. Igår presenterades av Rödgrön plattform för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik och idag var det dags för en överenskommelse om sjukförsäkringspolitiken.

Vi vill satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond. Vinner vi valet kommer vi direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar. Vi är överens om att sjukförsäkringen på sikt ska omfatta fler än i dag och att taket höjs till tio basbelopp. De som utförsäkrats av regeringens regeländringar ska återförsäkras om de behöver det. Individuella prövningar ska göras successivt och vi vill ha avstämningspunkter med tydliggöranden om när individen har rätt att få aktiva insatser – inte tidsgränser som gör att man kastas ut i försäkringslöshet. Redan under 2011 vill vi avskaffa dagens stelbenta prövning efter 180 dagar mot en fiktiv arbetsmarknad.

Låt sjuka vara sjuka

tisdag, december 8th, 2009

Vi får många telefonsamtal, brev och e mail från svårt sjuka personer. Det börjar ofta med hjälp eller snälla läs åtminstone min historia. Det är patienter som är mycket sjuka men som regeringen har sett till så att försäkringskassan bedöms kunna söka ett heltidsarbete. Detta är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Hur gick detta till? Hur kan det komma sig att vi år 2009 har en sjukförsäkring där svårt sjuka patienter inte får vara sjuka längre?

Ja, en sak är säker. Ansvaret vilar inte på försäkringskassan. De följer bara de regler som den borgerliga regeringen beslutat om. Det är alltså regeringen Reinfeldt som ytterst ansvarar för att alltfler svårt sjuka nu förlorar sin sjukersättning och tvingas ut och söka nytt arbete. När det borgerliga förslaget klubbades i riksdagen så varnade vi socialdemokrater för att just detta kunde inträffa. Vi påpekade att en tidsgräns för hur länge en sjuk skulle få ersättning skulle kunna drabba människor oerhört hårt. De borgerliga riksdagsledamöterna ville dock inte lyssna, vare sig på alla remissvar som varnade för att förändringarna inte var genomtänkta eller på oss, utan utnyttjade sin majoritet och körde över oss. De hade dessutom mage att applådera sitt eget beslut, något som i dagens ljus framstår som närmast cyniskt.

Att jaga svårt sjuka är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Regeringen måste lyssna på vår och läkarkårens kritik. Reglerna måste göras mänskliga och sjuka tillåtas vara sjuka. Den bortre tidsgränsen i sjukersättningen måste bort. Det är en fråga om solidaritet mellan människor som vi trodde var självklar i Sverige.

Socialdemokratiska riksdagsledamöterna
Jörgen Hellman
Renée Jeryd
Peter Jonsson
Christina Oskarsson