Archive for the 'Skatter' Category

Bidragssverige

fredag, maj 21st, 2010

I sin första regeringsförklaring lovade Fredrik Reinfeldt att ”fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att försörja sig genom eget arbete”. Utvecklingen har blivit den rakt motsatta.

Sedan regeringsskiftet har arbetslösheten stigit med 157 000 personer (från 6,1 till 9,1 procent). Långtidsarbetslösheten har mer än fördubblats.  
Kommunernas utbetalningar av socialbidrag (ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning) ökade till 8,8 miljarder kronor 2009. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2008. Utbetalningarna ökade i mer än 90 procent av landets kommuner.

Kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen – som högeralliansen ständigt felaktigt pekar ut som ett bidrag – bedöms öka med cirka 31 miljarder kronor mellan 2008 och 2010.

Därtill har regeringen infört ett kommunalt vårdnadsbidrag. Den senaste statistiken från andra halvåret 2008 visar att 68 kommuner betalar ut sammanlagt 32 miljoner kronor i bidrag för att mammor ska vara hemma med sina barn.

Regeringen har genom medvetna beslut gjort fler människor beroende av bidrag i Sverige. Genom att arbetslösheten stiger, en halv miljon människor lämnat a-kassan och 50 000 utförsäkras ur sjukförsäkringen hänvisas allt fler till socialbidrag för sin försörjning.

Detta drabbar inte bara enskilda människor och deras familjer. När socialbidragskostnaderna ökar i över 90 procent av landets kommuner drabbas också välfärden. De ökade socialbidragskostnaderna motsvarar 7 500 jobb i kommunerna per år.

Det behövs nu en ny politik i Sverige som på allvar angriper arbetslöshet och utanförskap. Sverige behöver investeringar i jobb och utbildningsmöjligheter och trygga försäkringar som fungerar när man behöver dem. Det är viktigare än ökade klyftor och fortsatta skattesänkningar på lånade pengar.

I den rödgröna budgetmotionen finns tydliga förslag på hur vi skall skapa fler jobb, bl.a.:

 • 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser, varav 40 000 nya utbildningsplatser med bl.a. utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning
 • Sänkta arbetsgivaravgifter med sex miljarder riktat till småföretag
 • Stora investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning
 • Konkurrenskraft Sverige med framtidsprogram, turisminvesteringar och forskning

Sämst i klassen…

torsdag, mars 4th, 2010

Flera borgerliga företrädare har vid upprepade tillfällen sagt att nästa val kommer att handla om jobben och ekonomin.

Före valet 2006 så anklagades vi för att ”gömma undan folk” i åtgärder – förra veckan kunde vi läsa om ”Praktikanter dumpas på myndigheter” i bl.a. DN.

SCBs senaste Arbetskraftsundersökning har rubriken ”Minskad sysselsättning under 2009”, antalet sysselsatta minskade med 94 000 personer under 2009 jämfört med 2008 och antalet arbetslösa ökade med 104 000 till 408 000 eller 8,3 procent av arbetskraften, antalet långtidsarbetslösa ökade med 42 000 personer till 115 000.

I september förra året sa statsministern ”Värsta stormen över” och så sent som i november sa finansministern ”Ljusare för svensk ekonomi”.

Men nu har ”facit” kommit även på detta…

Ett pressmeddelande från Eurostat visar på att:

 • EU:s ekonomi visar tecken på återhämtning mellan tredje och fjärde kvartalet 2009, BNP har ökat med 0,1 procent.
 • Sveriges BNP har under samma period minskat med 0,6 procent.
 • Sveriges BNP har inte växt en enda gång under 2009. Danmarks, Finlands och Norges BNP började växa redan i somras.
 • Sveriges BNP-minskning har accelererat medan Danmark, Finland och Norge har ökat eller stått still de sista två kvartalen 2009.

Så vi får verkligen hoppas att valet kommer att stå om jobben och ekonomin för vi Socialdemokrater kan bättre! Vi har en politik för fler jobb och för sunda statsfinanser där vi inte lånar till skattesänkningar.

Vart tog centern vägen?

onsdag, november 25th, 2009

Det fanns en gång ett Centerparti som byggde på folkrörelseidén. Ett Centerparti som visste var det hade sina rötter och som vi kunde samarbeta med på riksplanet i flera viktiga frågor. Sedan Maud Olofsson tog över Centerpartiet och ”Stureplans centern” fick allt för mycket att säga till om så kan man undra vart Centerpartiet har tagit vägen. Nu är det höger om högern som gäller och att överträffa de andra borgerliga partierna i skattesänkningar. Bort med tanken om att värna den ”lilla människan” och landsbygden utan full fart framåt för att kasta ut LAS, statligt ägda företag, öppna upp allting för konkurrens och ja tack till kärnkraft.

Den senaste tidens opinionssiffror pekar på att svenska folket har vänt centern ryggen och med tanke på den senaste tidens turbulens med Vattenfall, Saab och jobb till sonen så ser väl inte framtiden så ljus ut för Maud Olofsson och centern. Vad vill nu Maud Olofsson och centerpartiet satsa på i den kommande valrörelsen för att stoppa den skenande arbetslösheten och för att rädda statens ekonomi där regeringen lånar till skattesänkningar? Jo, ännu flera skattesänkningar – man tar sig för pannan…

Thomas Östros kommenterar Centerpartiets skatteförslag:

– Centerpartiet fortsätter att prioritera sänkt skatt för dem med miljoninkomster. Maud Olofsson skulle, med Centerns förslag, få sänkt skatt med över 70 000 kronor om året. Hur många jobb skapas för att Maud Olofsson får stora skattesänkningar på lånade pengar?

– Förslaget skulle innebära att de offentliga finanserna försämrades ytterligare, samtidigt som arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Vem ska betala den stora skattesänkarskuld som den borgerliga regeringen drivit fram och som Centerpartiet vill förvärra?

– Förr tog Centern ansvar för jobben och ekonomin, men inte längre. Vad har hänt med det ansvarsfulla Centerpartiet? Olof Johansson skulle aldrig ha föreslagit stora skattesänkningar på lånade pengar. Men hans perspektiv sträckte sig längre än till finansfolket runt Stureplan.

Vi sätter jobben först!

tisdag, oktober 6th, 2009

Idag har jag varit i Alingsås för att, tillsammans med Christina Oscarsson som också är (S) riksdagsledamot från Norra Älvsborg, presentera den Socialdemokratiska budgetmotionen.

Arbetslösheten och framför allt ungdomsarbetslösheten ökar lavinartat i hela landet och även i Lerum. Jämfört med maj 2008 är arbetslösheten idag i Lerum ungefär tre gånger så hög totalt och drygt sex gånger högre för ungdomar.

Vad gör den moderatledda regeringen åt detta? Sänker skatten – med lånade pengar!

Vad gör den moderatledda majoriteten i Lerum åt detta? Ingenting!

Arbetslösheten måste mötas genom investeringar i framtidens jobb. Det kräver utbildning, minskade klyftor och utvecklad välfärd.

Den Socialdemokratiska budgetmotionen i riksdagen skulle skapa mer än 100 000 jobb och utbildningsplatser vilket för Lerums del skulle innebära mer än 400 jobb och utbildningsplatser (för hela Västra Götaland nästan 17 000).

Regeringens besparingar på utbildningsområdet har gjort det svårare för företag att hitta kvalificerad arbetskraft och för arbetslösa att skaffa sig nödvändig kompetens för att få jobb. Vi vill bl.a. investera i 52 000 utbildningsplatser i ett brett Kunskapslyft vilket för Lerum skulle innebära över 100 nya platser i Komvux (för hela Västra Götaland nästan 9000).

Fler och långsiktiga investeringar i kommuner och landsting skapar jobb och välfärd inom skola, vård och omsorg. Barn och unga skall inte behöva betala priset för krisen. Nu behövs mer personal och mindre klasser i skolan. Nu behövs resurser till sjukvården. Vi vill investera 11 miljarder kr för fler anställda i välfärden vilket för Lerums del skulle innebära en förstärkning av den kommunala ekonomin med 27 miljoner kr (för hela Västra Götaland drygt 750 miljoner kr).

Allt om vår budgetmotion hittar du på Socialdemokraternas hemsida

Vem har sedelpress nu?

onsdag, september 9th, 2009

Fram tills för någon vecka sedan så tjatade Reinfeldt om att vi Socialdemokrater nog hade en sedelpress i källaren när vi ville satsa mer pengar på kommuner och landsting. Men vem är det som har en sedelpress nu? Några av de borgerligas förslag:

 • Sänkta skatter med 10 miljarder
 • 10 miljarder till kommuner och landsting (men bara för 2010, vilket inte ger någon långsiktig lösning…).
 • 4 miljarder till rättsväsendet
 • etc.

Detta i ett läge där regeringen själv räknar med underskott på över 100 miljarder kronor och en arbetslöshet på över elva procent så väljer Moderaterna att föreslå fortsatta inkomstskattesänkningar på lånade pengar. Detta är en oansvarig politik som leder till ökade klyftor i samhället.

I dag på DN debatt så kan man läsa om vår ansvarsfulla politik:

Ny förmögenhetsskatt, höjd inkomstskatt och skatt på exklusiva fastigheter krävs för att klara jobben och kvaliteten i skolan och vården. Moderaterna har redan sänkt skatterna med 85 miljarder och tänker fortsätta sänka dem, med lånade pengar. En vanlig pensionär har fått 68 kronor i sänkt skatt medan miljonärer har fått tiotusentals. För oss är det självklart att den som har goda inkomster ska bidra mer. Vårt besked till svenska folket är kärvt men ärligt: det finns inget utrymme för skattesänkningar. Om en månad presenterar vi vår ekonomiska motion där vi höjer skatterna för att prioritera investeringar i välfärden – barnens skola, sjukvården och kampen mot arbetslösheten, skriver Mona Sahlin och Thomas Östros.

Kommuner och landsting i kris

torsdag, maj 14th, 2009

Kommuner och landsting behöver tydliga ekonomiska besked för att stoppa uppsägningarna och bevara kvaliteten i välfärden. Vi socialdemokraterna vill stödja kommuner och landsting med totalt 15 miljarder kronor 2009 och 2010, 8 miljarder mer än regeringen. 5 miljarder kronor 2009 och 10 miljarder kronor 2010. En del av stödet består av ett tillfälligt sysselsättningsstöd som lättar på bördan för kommunernas lönekostnader. Det har prövats förut med goda resultat. Med vår politik får kommunerna bättre möjligheter att behålla personalen och hålla uppe sysselsättningen.

Igår kom en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om krisen i kommunerna. SKL skriver att det totalt behövs effektiviseringar och åtgärder motsvarande 5 miljarder kronor 2010 och ytterligare 8 miljarder 2011 för att kommuner och landsting ska kunna möta de krav som följer av den demografiska utvecklingen utan att behöva höja skatten.

Kostnaderna för socialbidrag beräknas öka med med tre och en halv miljard mellan 2008 och 2011. Otroligt hemska siffror, inte bara för kommunernas ekonomi utan framför allt för alla de människor som har drabbats av regeringens politik och inte längre kan få ekonomin att gå ihop.

Kommunminster Mats Odell ger inga löften om nya pengar enligt Rapport. Staten har större underskott än kommunerna. -Kommunpolitikerna måste nu prioritera välfärdens kärna, säger Odell. Och statsminister Fredrik Reinfeldt menar att ansvaret ligger hos kommunerna nu, regeringen har redan tagit sitt ansvar.

Effektiviseringar och åtgärder säger SKL’s moderata ordförande Anders Knape – detta är samma sak som uppsägningar vilket ju verkligen inte är något vi behöver med den arbetslöshet vi nu har. Välfärdens kärna säger Odell och Reinfeldt – vem vill bo i en kommun utan snöröjning, gatubelysning, kollektivtrafik, studieförbund, etc. inte jag i alla fall.

Tro katten att staten inte har några pengar när man sänkt skatterna med 85 miljarder, delvis med lånade pengar. Det finns ett bättre alternativ och det presenterade vi i vårmotionen. Du kan vara med och förändra Sverige! Börja med att rösta på någon av de Socialdemokratiska kandidaterna till EU paralamentet den 7:e juni (eller förtidsrösta redan från den 20:e maj!). Bli sedan medlem och supporter i Socialdemokraterna om du inte redan är det och sedan jobbar vi tillsammans för valseger 2010!

Regeringens kraftsatsning: 1,5 plats till Lerum

onsdag, april 15th, 2009

Regeringen la fram sin vårbudget idag och efter lite räknande så kommer man fram till att den enda verkliga satsningen på arbetslösheten är 400 platser till yrkesutbildning i komvux (och då får man räkna lite välvilligt…). Det skulle ge min hemkommun Lerum c:a 1,5 plats extra och detta i ett läge när Lerum, som hittills klarats sig bra, enligt Arbetsförmedlingen har nästan 1500 arbetssökande varav 270 ungdomar.

Vi socialdemokrater har presenterat ett konkret krisprogram med fler än 100 000 jobb och utbildningsplatser.

Vi sätter fler jobb framför stora skattesänkningar.

Äntligen – Nu satsar vi framåt!

fredag, mars 27th, 2009

Effekterna av den borgerliga regeringens politik blir tydligare och tydligare för varje dag. Europas näst högsta ungdomsarbetslöshet, rekordvarsel, skenande budgetunderskott, etc. listan kan i princip göras hur lång som helst. Effekterna på välfärden blir också tydligare. Trollhättan tvingades igår varsla 210 anställda och det är skolan som drabbas hårdast med 130 anställda. I min egen kommun, Lerum, så brottas man just nu hur man skall klara av att spara 20 miljoner kronor redan i år.

Vi skall fortsätta att vara en nagel i ögat på regeringen och tala om effekternas av deras politik men vi måste bli tydligare på att tala om vad vi vill och då är det glädjande att se Mona Sahlin och Thomas Östros artikel i DN idag. Nu är det dags att tala om vad vi vill göra och hur vi skulle göra det:

 • Unga måste få möjlighet till jobb, praktik eller utbildning. Vi socialdemokrater kommer i vårbudgetmotionen att presentera ett paket med jobb, praktik och utbildning till Sveriges unga.
 • Kommunerna måste få mer resurser. Jobbkrisen har redan utvecklats till en kvalitetskris i välfärden. Vi socialdemokrater kommer i vårbudgetmotionen att föreslå att minst 5 miljarder kronor skjuts till kommunerna och landstingen 2009. För 2010 krävs än större resurser.
 • Ett brett kunskapslyft med 50 000 nya utbildningsplatser. Det finns inga möjligheter att från samhällets sida ordna fram jobb till alla under krisåren men samhället kan hjälpa till med att ge människor möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. På så sätt ser vi till att svenska löntagare står bättre rustade när krisen väl vänder. Vi socialdemokrater kommer därför att föreslå ett brett kunskapslyft i vårbudgetmotionen.
 • Investera i gröna jobb. Parallellt med jobbkrisen står hela världen inför en omfattande klimatkris. Vi vet att vi behöver ställa om Sverige. Bostäder, skolor och äldreboenden behöver rustas upp och energieffektiviseras. Nya hyresbostäder behöver byggas. Infrastruktur behöver byggas och underhållas. För att dämpa ökningen av arbetslösheten föreslår vi att nödvändiga investeringar tidigareläggs. På så sätt minskar vi arbetslösheten nu och undviker arbetskraftsbrist inom vissa konjunkturkänsliga sektorer som byggsektorn i framtiden.
 • Reparera arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen har kraftigt höjt avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen – och sänkt ersättningen. Resultatet har blivit att en halv miljon löntagare har lämnat försäkringen. Vi vill reparera arbetslöshetsförsäkringen genom att införa ett skatteavdrag som kraftigt sänker avgifterna och höja ersättningen och taket så att de allra flesta får 80 procent i ersättning vid arbetslöshet.

Det är också uppenbart, för nästan alla människor, att för att fixa välfärden så måste vi ha mer pengar och då måste det också bli skattehöjningar för de rikaste. Det går inte att snacka sig till välfärd det måste också till satsningar.

Ser också att arbetet med rådslagen börjar ramla in idag är det t.ex. pressträff om Välfärdsrådslagets förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program. Bra! Nu skall vi tydliggöra vår politik och förklara för väljarna att det finns ett alternativ som är solidariskt, rättvist och jämlikt.

Borde inte en regering kunna räkna?

torsdag, mars 19th, 2009

I morse kom beskedet: Det blir inga extrapengar till kommunerna under 2009 kanske under 2010. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har varnat för att 15.000 personer kan förlora jobben om inte kommunsektorn får mer pengar i år. En av anledningarna till att kommunerna inte behöver mer pengar är enligt Bertil Kjellberg (M), som får medhåll av de övriga allianspartierna,  att kommunerna redan fått mer pengar i form av sänkta arbetsgivaravgifter.

För min hemkommun, Lerums kommun, som i den senaste skatteprognosen får 59 miljoner kronor i minskade skatteintäkter jämfört med när budgeten las så utgör den sänkta arbetsgivareavgiften c:a 7,5 miljoner kronor. Så de 7,5 miljoner kronorna, som man visste om vid budgettillfället och räknade in i budgeten, skall alltså kompensera de 59 miljoner kronorna i minskade skatteintäkter? Det är då man börjar undra om inte regeringen och dess företrädare kan räkna, vad skall hända med de resterande drygt 50 miljoner kronorna?

Lerums kommun är på intet sätt unik utan samma sak gäller för i princip alla kommuner och landsting i hela Sverige.

Vi Socialdemokrater vill ge kommunsektorn fem miljarder extra i år, och betydligt mer nästa. För att rädda jobben och för att rädda välfärden. KD är som vanligt med i svängarna och vill avskaffa fastighetsskatten helt och hållet – man tar sig för pannan…

Mauderaterna gör det igen!

måndag, mars 9th, 2009

Ny vill Älmhults centerpartistiska kommunalråd att man ska frysa lönerna för alla kommunalanställda i Sverige. Varför skall Kommunals medlemmar betala skattesänkningar för de högavlönade? Dessutom har hon mage att säga att tankarna föddes av IF Metalls uppgörelse med Teknikföretagen. För verkstadsföretagen rör det ju sig om många företag har lite att göra och att man då kan lokalt förhandla om minskad arbetstid mot minskad lön. När det gäller den kommunala sektorn så finns det ju inte lite att göra utan ”orderböckerna är fulla”!

Sluta att välla över de rikas skattesänkningar på de svagaste i samhället! Regeringens skattesänkningar som framför allt har gynnat de högavlönade är orsaken till kommunernas kris eftersom den delvis finansierats med neddraget kommunalt stöd.