Archive for the 'Rödgrön' Category

Den rödgröna regeringsplattformen

tisdag, augusti 31st, 2010

I dag presenterade de rödgröna partiledarna vår gemensamma regeringsplattform

Våra argument:

 • Det är en regeringsplattform som ger tydliga besked om nya jobb, höjd kvalitet i välfärden och möjligheter för Sveriges unga. En ny rödgrön regering kombinerar effektiva jobbskapande insatser och ansvar för ekonomin med mer personal i skolan och vården. Den borgerliga regeringen vill i stället fortsätta på den inslagna vägen – det blir fyra år till med ökade klyftor och skattesänkningar till vilket pris som helst. Vilket Sverige vi ska ha? Det är vägvalet.
 • Regeringsplattformen innehåller en bred investering i nya jobb och insatser för att stärka människors möjligheter på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. Fler jobb inom industrin och tjänstesektor med till exempel innovationsprogram, mer riskkapital och sänkt moms i restaurangbranschen. Tolv miljarder mer till bland annat fler anställda i skolan och vården. Klimatinvesteringar, infrastruktur och fördubblat byggande av hyresbostäder.
 •  Regeringsplattformen ger barn och unga en bra start genom investeringar i bättre kvalitet och mer personal i skolan (nytt mål max fem barn per anställd i förskolan), och fler vägar in på arbetsmarknaden. Från förskolan – kompetenslyft, rätt för alla barn att gå 30 timmar och sänkt maxtaxa, med 360 kr för ett barn och 600 kr för två barn. Via skolan – mindre klasser och fler lärare. Till vidareutbildning – 44 000 nya utbildningsplatser, höjt studiemedel och möjlighet för alla unga att läsa in gymnasiet. Dessutom avskaffar vi aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen och arbetsgivaravgiften för de som anställer unga utan jobb.

Hela plattformen:
http://www.rodgron.se/wp-content/uploads/2010/08/regeringsplattform-med-tabeller.pdf

Två procent!

torsdag, augusti 5th, 2010

De nya sjukförsäkringsreglerna ger inga jobb visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

De som till följd av de nya sjukförsäkringsreglerna har tvingats lämna sjukförsäkringen har i stället förts över till Arbetsförmedlingens så kallade arbetslivsintroduktion.

Enbart två procent har fått ett vanligt osubventionerat arbete efter introduktionsprogrammet. Räknar man också dem som fått en subventionerad anställning efter programmet så har ändå enbart sju procent fått ett arbete.

En majoritet – 58 procent – har flyttats över till ett annat program med aktivitetsstöd och 23 procent saknar både program och stöd och kommer troligtvis att ansöka om ny ersättning från sjukersättningen.

En effekt av de nya sjukförsäkringsreglerna är att människor har tvingats säga upp sig från deltidsanställningar. Regeringen har dock inte begärt någon statistik över utvecklingen av arbetande timmar för dem som utförsäkrats varför det inte går att se i statistiken hur många som drabbats av detta.

Högeralliansens uttalade syfte med att kasta ut människor ur sjukförsäkringen och tvinga dem till Arbetsförmedlingen var att de skulle få ett arbete.

Samtidigt mörkar regeringen siffrorna. För att få en fullständig bild av hur de nya reglerna slår behöver man också veta hur många deltidssjukskrivna som tvingats säga upp sig från sitt befintliga arbete. Hur kan regeringen i avsaknad av sådan information hävda att de nya reglerna stäker arbetslinjen?

Vår rödgröna överenskommelse om sjukförsäkringen utgår från att ingen ska utförsäkras till följd av att en administrativ tidsgräns passeras. Det ska alltid göras en individuell bedömning. Rehabiliteringspenning ska vara ett alternativ för den som behöver rehabiliteringsinsatser för att komma tillbaka till arbete och vi vill satsa statliga resurser i en särskild rehabiliteringsfond. Då får vi en sjukförsäkring som ger människor individuell hjälp och stöd att snabbt komma tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar.

Rödgrönt ungdomskontrakt

onsdag, juni 9th, 2010

De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen gymnasieskolan. Tiotusentals unga vuxna ska ta plats i samhället – med höga krav, många nya idéer och stark vilja att förändra. Det är en fantastisk möjlighet för vårt land. Men regeringen har valt att vända ungdomarna ryggen.

Sverige har i dag massarbetslöshet. Särskilt ungdomar har drabbats av regeringens misslyckande. Ungdomsarbetslösheten är bland Europas högsta. Sedan valet 2006 har ungdomsarbetslösheten ökat med närmare 60 000 personer. Allt fler unga tvingas leva på socialbidrag. Fler unga möter stängda dörrar för utbildning när den borgerliga regeringen minskat utbyggnaden av högskolan och dragit in över en miljard kronor från Komvux.

Regeringen presenterar inga nya förslag och Fredrik Reinfeldt anser att ungdomsarbetslösheten är en synvilla. Vi rödgröna ser de problem som Sveriges ungdomar möter. Vi förstår inte varför dagens unga ska ha en sämre situation än tidigare årskullar. Vi vill vända utvecklingen. Därför presenterar vi ett rödgrönt kontrakt med Sveriges unga med investeringar i jobb, utbildning och bostäder. Vi tar bort aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen och erbjuder insatser från första dagen.

Vi går till val på en politik för fler jobb och nya möjligheter i stället för ökade klyftor. Fler jobb och bättre utbildningsmöjligheter för unga bygger Sverige starkt.

Idag presenterade de rödgröna partiledarna ett kontrakt med Sveriges unga. Kontraktet innehåller 13 konkreta löften, bland annat:

 • 100 000 fler jobb- och utbildningsplatser, varav 20 000 utbildningsplatser riktas mot unga. Det innebär fler platser i komvux, folkhögskola, modern yrkesutbildning och i högskolan.
 • På det första regeringssammanträdet avskaffas aktivitetsförbudet som den borgerliga regeringen infört och som innebär att unga måste vänta i tre månader på aktiva insatser som praktik och utbildning.
 • En generationsväxling i välfärden. 1 200 traineeplatser 2011 och 3 000 utbildningsvikariat 2012.
 • En skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften till dem som anställer en arbetslös person mellan 20-25 år.
 • Utbyggd studie- och yrkesvägledning, såväl i gymnasiet som på högskolan.
 • Högre kvalitet i högskolan. Studenter ska få fler lärarledda timmar – föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning.
 • Ungdomslyft. En långtidsarbetslös ung person med ofullständig gymnasieutbildning ska ges möjlighet att komplettera sin utbildning utan att ta studielån. Utbildningen ska vara individuellt anpassad och kan ske på Komvux eller Folkhögskola.
 • Fler och billigare bostäder. Vårt mål är att nyproduktionen av hyresrätter ska fördubblas under nästa mandatperiod. Vi satsar sammanlagt 1,4 miljarder kronor åren 2011-2012 i statliga investeringsstöd för miljövändliga hyresrätter och studentlägenheter.
 • Sänkt skatt för studentbostäder. Skatten per studentrum ska slopas och i stället ska en hel studentkorridor beskattas som en bostad. Det kan sänka studenters hyror med uppemot 1 000 kronor per år.
 • Trygga anställningar och god arbetsmiljö. Den stora andelen visstidsanställningar är ett problem. Vi vill se över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka antalet tillsvidareanställningar.
 • Ansvar för kommande generationer. Vi ska ta Sverige tillbaka till överskott. Starka offentliga finanser är en fråga om rättvisa mot dagens unga – framtida generationer ska inte betala dagens skulder.

A-kasse fiaskot

torsdag, april 22nd, 2010

Sänkt a-kassa är ingen bra metod att snabbt få arbetslösa att söka jobb. Regeringens metod att öka motivationen genom att sätta ekonomisk press på arbetslösa får bakläxa i en ny avhandling från Umeå universitet.

Tvärtom ökar en relativt hög nivå på a-kassan möjligheterna att söka jobb under en längre tid och på så sätt hitta ett lämpligare och mera välavlönat jobb, enligt avhandlingen av Madelene Nordlund vid den sociologiska institutionen.

Men arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är helnöjd med nya A-kassan!

Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) ifrågasätter starkt varför regelsystemet måste vara så tillkrånglat och framförhållningen i många fall i det närmaste noll. Man är också mycket kritiskt till urgröpningen av ersättningsnivån i a-kassan. Nu får bara drygt en av tio eller 13 procent av alla arbetslösa som jobbat heltid ut 80 procent av sin tidigare lön.

Men Littorin slår ifrån sig, han ser det som en prioriteringsfråga. Ja en prioriteringsfråga att sänka skatten på lånade pengar till de allra rikaste.

När vi får makten efter valet den 19:e september kommer vi att vid det första regeringssammanträdet  avskaffa aktivitetsförbudet för ungdomar som den borgliga regeringen ålagt Arbetsförmedlingen.

Den kommer också att besluta att arbetslösa ungdomar – inte bara långtidsarbetslösa – som har en bra affärsidé o behöver stöd för att förverkliga den ska kunna prövas för Arbetsförmedlingens stöd till eget företagande.

Förslagen ingår i den rivstart för unga möjligheter som ingår i vår strategi för att minska den skyhöga ungdomsarbetslösheten bland unga. I rivstarten kommer en rödgrön regering bl.a:

 • Sänka skatten för företag som anställer unga arbetslösa.
 • Investera ytterligare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för att råda bot på den arbetskraftsbrist som paradoxalt nog råder i massarbetslöshetens Sverige.
 • Investera i fler platser på Komvux, högskola o universitet.

Vi socialdemokrater tror att samhället blir bättre om vi tillsammans tar ansvar för varandra. Därför tycker vi att de svenska trygghetsförsäkringarna är viktiga. Det handlar bland annat om föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och A-kassan. Ingen ska behöva lämna hus och hem, eller ta barnen ur fotbollsträningen, om man blir sjuk eller en dag står utan arbete. Istället ska all kraft kunna läggas på att bli frisk eller på att hitta ett nytt arbete.

Nu utsätts välfärdsreformerna för angrepp av den borgerliga regeringen. De hävdar att trygghetsförsäkringarna tar ifrån människor deras eget ansvar och urholkar deras initiativförmåga, och att kostnaderna försvagar samhällsekonomin. Det är kapitalistisk mytbildning. Dagens samhälle ställer krav på förändring, ibland mycket snabba förändringar. Vi är övertygade om att människor som känner sig trygga klarar förändringar bättre än de som är otrygga. Trygga människor vågar!

Sverige behöver en politik för jobb – inte ökade klyftor

torsdag, april 15th, 2010

– Finansministern tvingas nu än en gång skriva ner sina egna prognoser. Tillväxten – dvs. det som avgör jobb, välfärd och pension – bedöms nu bli en halvprocentenhet lägre än i hans senaste prognos. Detta motsvarar ett bortfall om 15 miljarder kronor för svensk ekonomi.

– Regeringens egen budgetmotion visar att man misslyckats med den viktigaste frågan: jobben. Borgerligheten lovade att skapa fler jobb och minska utanförskapet. Det blev tvärtom.

– Sverige har en historiskt hög arbetslöshet. Trots detta presenteras en budget som är klinisk ren från politik från investeringar som hindrar arbetslösheten från att bita sig fast. Det är bara mer av samma misslyckade politik.

– Den borgerliga regeringen har bedrivit en ekonomisk politik byggd på idén att ökade klyftor ger jobb. Det är denna idé som ligger bakom att pensionärer beskattas hårdare och att unga arbetslösa lämnas i passivitet. Detta var medvetna val från regeringen, det går inte att skylla på finanskrisen.

– Nu krävs en rödgrön politik som byter färdriktning och investerar i fler jobb och minskade klyftor. Sverige måste tillbaka till en politik som bygger starka offentliga finanser. Vårt mål är full sysselsättning.

Bokslut Reinfeldt, alla uppgifterna är hämtade från regeringens budgetproposition

Tillväxten lägre

Regeringen tvingas skriva ner sin prognos för tillväxten i år till 2,5 procent, jämfört med sin senaste prognos om 3,0. Sverige hade år 2006 en tillväxt om 4,2 procent (sida 10, bilaga 1).

Jobben färre

Sysselsättningsgraden har på fyra år sjunkit med 1,6 procentenheter. Det motsvarar 100 000 förlorade jobb (sida 10, bilaga 1).

Utanförskapt högre

Antalet personer med socialbidrag ökar med 30 procent mellan 2008 och 2010 (sida 192).

Underskott

De offentliga finanserna har på fyra år försämrats med från ett överskott om 70 miljarder kronor till ett lika stort underskott (sida 12, bilaga 1).

Här är en länk till propositonen:

http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/143864

Vi säger nej till gasledningen!

torsdag, november 5th, 2009

Den borgerliga regeringen har nu sagt ja till den ryska gasledningen Nord Stream på Östersjöns botten.

www.rodgron.se kan man läsa följande:

– Vi i den rödgröna oppositionen säger bestämt nej till den rysk-tyska fossilgasledningen på Östersjöns botten. Det är ett gemensamt tydligt besked i en av de absolut största frågor som den svenska regeringen har haft att hantera. Den har både miljömässiga och säkerhetspolitiska dimensioner, säger Mona Sahlin, Lars Ohly, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson i en gemensam kommentar.

– Gasledningen är ett synligt test på vilken vikt regeringen lägger vid Östersjöfrågorna, något som man i ord säger att Sverige ska fortsätta att driva i samma takt som innan regeringsskiftet.

– Ett godkännande av gasledningen binder fast Europa i ett beroende av rysk gas och innebär allvarliga miljörisker i ett mycket känsligt havsmiljöområde. Varje ny fastlåsning i miljardinvesteringar i naturgas försenar europeiska investeringar i förnybar energi. Det ger också Ryssland ökade möjligheter att använda energi som påtryckningsmedel i EU.

– Regeringen öppnar i och med ett godkännande av gasledningen för naturgasanvändning i Sverige. Det skulle göra Sverige mer beroende av fossila bränslen för sin energiförsörjning.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) är den minister som har handlagt frågan och med detta och sin ändrade inställning till kärnkraft så sopades de sista spåren bort av ett centerparti som ville framställa sig som ett miljövänligt parti.