Archive for the 'Politik' Category

1:a maj tal

måndag, maj 3rd, 2010

1:a maj, Lerum 2010.

Partivänner!

Årets Första Maj är speciellt: Det är valår! Om fem månader ska vi bryta 40 år med borgerligt styre här i kommunen. Behålla makten i Regionen. Och efter nästan 90 år av allmän och lika rösträtt få en kvinnlig och Socialdemokratisk statsminister.

Det kommer att bli en valrörelse där all kraft kommer att behövas. Vi måste dra nytta av att vi är en folkrörelse och att vi är många som vill bygga en bättre framtid. Vi måste bli fler och vi måste tala politik. Vi måste tala om att politik gör skillnad.

Det är just du som idag firar första maj som gör skillnad. Gör vad du kan för att dra ditt strå till stacken. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något.

Vi vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land och Lerum en möjligheternas kommun. Varje barn ska ha rätt till en bra start i livet. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjligheten att växa och ta sin del av ansvaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet många gånger. Det gör Sverige och Lerum starkt.

Idag händer något annat. Sverige är fortfarande ett bra land att leva i, men fler och fler möter stängda dörrar. Det finns för få jobb att söka. Ungdomsarbetslösheten är Europas högsta.

Landets ekonomi går med underskott när skatten sänks på lånade pengar. Och alla får inte sänkt skatt, inte de arbetslösa, inte de sjuka och inte heller pensionärerna. Trotts att pension är uppskjuten lön. Den skattesänkning som borgarna lovat pensionärerna kommer att ätas upp av lägre pensioner.

Klyftorna mellan människor ökar. Barnfattigdomen breder ut sig. De 100 miljarderna i skattesänkningar som regeringen gjort gör att det inte längre går att värna jobben, infrastrukturen och välfärden.

Partivänner,
Fler jobb betyder en stark ekonomi. Stark ekonomi är grunden för en fungerande välfärd. Det hänger ihop. Jobben – Ekonomin – Välfärden.

Men jobben är mer än så.

Jobb skapar frihet.

Jobb är vägen till lön och egen försörjning.

Jobb är vägen till delaktighet, gemenskap och självkänsla.

Välfärden – detta kanske luddiga begrepp som rymmer så mycket, berör oss alla. Här har vi en tydlig kontrast i politiken. Vi socialdemokrater kommer inte att vika en tum. Välfärden ska hålla hög kvalitet och ska betalas av oss alla tillsammans. En bra vård, skola och omsorg ska ges till alla efterbehov och inget annat.

Fler jobb betyder bättre ekonomi. Då kan vi höja kvaliteten i sjukvården och skolan och minska de ökande klyftorna. Det är smartare att lösa problemen tillsammans än att ställa yngre mot äldre, sjuka mot friska, män mot kvinnor och arbetslösa mot dem med jobb.

Sverige tjänar på Rättvisa. Ett jämlikt Sverige i jobb, med stark ekonomi gör att alla får möjlighet att leva ett rikare liv.

Vår svenska välfärds- och arbetsmarknadsmodell är hotad. Det är inte längre självklart att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det är inte heller självklart att vi gemensamt ska äga viktiga företag som exempelvis Posten och SJ.

Dessutom monters den gemensamma vården, skolan och omsorgen ned och privata vinstintressen tar över. Gemensamma resurser ska inte gå till aktieägarnas vinstuttag.

En grundtanke i den generella välfärden är att sjukförsäkringen ska ge det stora flertalet löntagare en bra trygghet mot inkomstbortfall om de blir sjuka.

Successivt urholkande sjukförsäkringar tvingar fram mer av privata försäkringar som ökar klyftorna i samhället och undergräver förtroendet för de gemensamma trygghetsförsäkringarna.

Antingen har vi en fungerande sjukförsäkring där många löntagare har ett anständigt skydd. Eller också blir det en miniförsäkring som inte hjälper människor tillbaks till arbetslivet.

Regeringen har förstört A-kassan och trängt ut över en halv miljon människor, som inte längre har något skydd i dessa tider av massarbetslöshet och lågkonjunktur.

En socialdemokratisk styrd regeringen kommer att förbättra A-kassan med att införa lägre kostnad för försäkringen, en ökad trygghet, högre ersättning samt möjlighet till omställning.

Mötesdeltagare:
På måndagen den 3 maj kommer vi i Sveriges riksdag lägga vår budgetmotion. Där presenterar vi hur vi finansierar våra investeringar i jobb och välfärd. Det handlar om att öka rättvisan i skattesystemet. Fler jobb mindre klyftor är vår politik.

Regeringen har tidigare ägnat all kraft att gnälla på att vi inte presenterar dessa förslag. Nu ägnar borgarna all kraft åt att gnälla på hur vi presenterar förslagen. Det är en osammanhängande politik när Sverige så väl behöver en regering som tar ansvar för landets utveckling.

Sverige behöver en ny färdriktning. Vi vill investera i en utveckling som gör både samhället och individen friare. För det behöver vi starka offentliga finanser. Vår prioritering är glasklar: Välfärden måste sättas före nya stora skattesänkningar.

25 000 välfärdsarbetare har försvunnit från den gemensamma välfärden. Enligt regeringens egen prognos fortsätter uppsägningarna i välfärden i år. Istället för att tillföra pengar till kommuner och lansting väljer borgarna återigen att sänka skatten för de med goda inkomster.

Orättvisorna kommer att växa med en borgerlig regering. De som redan har mest kommer att få ännu mer.

Skatt är inget mål i sig, skattesatserna ska sättas utifrån de behov som våra medborgare har för att Sverige ska bli Möjligheternas Land, Väst Sverige ska bli Möjligheternas Region och Lerum ska bli Möjligheternas Kommun.

Med en socialdemokratisk regering kommer Lerum att få 19 miljoner i ökade statsbidrag under 2011. 4 miljoner av dessa är så kallade riktade bidrag som ska gå till renovering av skolor, barnomsorg vid obekväm arbetstid, traineeprogram och att erbjuda heltidstjänster.

2012 kommer det att innebära ytterligare 16 miljoner i stadsbidrag. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet, det kommer att gynna alla.

Men då gäller det att vi lyckas ta makten den 19 september.

Och det kommer vi att lycka med, men det kommer att bli en tuff match.

Det gäller att vi lyckas tala med tillräckligt många om vår politik. Valet kommer att handla om fler jobb eller ökade klyftor. Om vår politik bli tydligt så tror jag att de flesta, precis som du och jag, vill byta regering och kommunledning.

Partivänner, vi tror på något. Vi tror på att det är möjligt att bygga något tillsammans, att frihet och jämlikhet betyder något – också i praktiken.

Vi ska kämpa för att vinna väljarnas förtroende – för att göra Sverige till möjligheternas land och Lerum till möjligheternas kommun.

Och det börjar vi med redan idag!

A-kasse fiaskot

torsdag, april 22nd, 2010

Sänkt a-kassa är ingen bra metod att snabbt få arbetslösa att söka jobb. Regeringens metod att öka motivationen genom att sätta ekonomisk press på arbetslösa får bakläxa i en ny avhandling från Umeå universitet.

Tvärtom ökar en relativt hög nivå på a-kassan möjligheterna att söka jobb under en längre tid och på så sätt hitta ett lämpligare och mera välavlönat jobb, enligt avhandlingen av Madelene Nordlund vid den sociologiska institutionen.

Men arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är helnöjd med nya A-kassan!

Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) ifrågasätter starkt varför regelsystemet måste vara så tillkrånglat och framförhållningen i många fall i det närmaste noll. Man är också mycket kritiskt till urgröpningen av ersättningsnivån i a-kassan. Nu får bara drygt en av tio eller 13 procent av alla arbetslösa som jobbat heltid ut 80 procent av sin tidigare lön.

Men Littorin slår ifrån sig, han ser det som en prioriteringsfråga. Ja en prioriteringsfråga att sänka skatten på lånade pengar till de allra rikaste.

När vi får makten efter valet den 19:e september kommer vi att vid det första regeringssammanträdet  avskaffa aktivitetsförbudet för ungdomar som den borgliga regeringen ålagt Arbetsförmedlingen.

Den kommer också att besluta att arbetslösa ungdomar – inte bara långtidsarbetslösa – som har en bra affärsidé o behöver stöd för att förverkliga den ska kunna prövas för Arbetsförmedlingens stöd till eget företagande.

Förslagen ingår i den rivstart för unga möjligheter som ingår i vår strategi för att minska den skyhöga ungdomsarbetslösheten bland unga. I rivstarten kommer en rödgrön regering bl.a:

 • Sänka skatten för företag som anställer unga arbetslösa.
 • Investera ytterligare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för att råda bot på den arbetskraftsbrist som paradoxalt nog råder i massarbetslöshetens Sverige.
 • Investera i fler platser på Komvux, högskola o universitet.

Vi socialdemokrater tror att samhället blir bättre om vi tillsammans tar ansvar för varandra. Därför tycker vi att de svenska trygghetsförsäkringarna är viktiga. Det handlar bland annat om föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och A-kassan. Ingen ska behöva lämna hus och hem, eller ta barnen ur fotbollsträningen, om man blir sjuk eller en dag står utan arbete. Istället ska all kraft kunna läggas på att bli frisk eller på att hitta ett nytt arbete.

Nu utsätts välfärdsreformerna för angrepp av den borgerliga regeringen. De hävdar att trygghetsförsäkringarna tar ifrån människor deras eget ansvar och urholkar deras initiativförmåga, och att kostnaderna försvagar samhällsekonomin. Det är kapitalistisk mytbildning. Dagens samhälle ställer krav på förändring, ibland mycket snabba förändringar. Vi är övertygade om att människor som känner sig trygga klarar förändringar bättre än de som är otrygga. Trygga människor vågar!

Sverige behöver en politik för jobb – inte ökade klyftor

torsdag, april 15th, 2010

– Finansministern tvingas nu än en gång skriva ner sina egna prognoser. Tillväxten – dvs. det som avgör jobb, välfärd och pension – bedöms nu bli en halvprocentenhet lägre än i hans senaste prognos. Detta motsvarar ett bortfall om 15 miljarder kronor för svensk ekonomi.

– Regeringens egen budgetmotion visar att man misslyckats med den viktigaste frågan: jobben. Borgerligheten lovade att skapa fler jobb och minska utanförskapet. Det blev tvärtom.

– Sverige har en historiskt hög arbetslöshet. Trots detta presenteras en budget som är klinisk ren från politik från investeringar som hindrar arbetslösheten från att bita sig fast. Det är bara mer av samma misslyckade politik.

– Den borgerliga regeringen har bedrivit en ekonomisk politik byggd på idén att ökade klyftor ger jobb. Det är denna idé som ligger bakom att pensionärer beskattas hårdare och att unga arbetslösa lämnas i passivitet. Detta var medvetna val från regeringen, det går inte att skylla på finanskrisen.

– Nu krävs en rödgrön politik som byter färdriktning och investerar i fler jobb och minskade klyftor. Sverige måste tillbaka till en politik som bygger starka offentliga finanser. Vårt mål är full sysselsättning.

Bokslut Reinfeldt, alla uppgifterna är hämtade från regeringens budgetproposition

Tillväxten lägre

Regeringen tvingas skriva ner sin prognos för tillväxten i år till 2,5 procent, jämfört med sin senaste prognos om 3,0. Sverige hade år 2006 en tillväxt om 4,2 procent (sida 10, bilaga 1).

Jobben färre

Sysselsättningsgraden har på fyra år sjunkit med 1,6 procentenheter. Det motsvarar 100 000 förlorade jobb (sida 10, bilaga 1).

Utanförskapt högre

Antalet personer med socialbidrag ökar med 30 procent mellan 2008 och 2010 (sida 192).

Underskott

De offentliga finanserna har på fyra år försämrats med från ett överskott om 70 miljarder kronor till ett lika stort underskott (sida 12, bilaga 1).

Här är en länk till propositonen:

http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/143864

Sämst i klassen…

torsdag, mars 4th, 2010

Flera borgerliga företrädare har vid upprepade tillfällen sagt att nästa val kommer att handla om jobben och ekonomin.

Före valet 2006 så anklagades vi för att ”gömma undan folk” i åtgärder – förra veckan kunde vi läsa om ”Praktikanter dumpas på myndigheter” i bl.a. DN.

SCBs senaste Arbetskraftsundersökning har rubriken ”Minskad sysselsättning under 2009”, antalet sysselsatta minskade med 94 000 personer under 2009 jämfört med 2008 och antalet arbetslösa ökade med 104 000 till 408 000 eller 8,3 procent av arbetskraften, antalet långtidsarbetslösa ökade med 42 000 personer till 115 000.

I september förra året sa statsministern ”Värsta stormen över” och så sent som i november sa finansministern ”Ljusare för svensk ekonomi”.

Men nu har ”facit” kommit även på detta…

Ett pressmeddelande från Eurostat visar på att:

 • EU:s ekonomi visar tecken på återhämtning mellan tredje och fjärde kvartalet 2009, BNP har ökat med 0,1 procent.
 • Sveriges BNP har under samma period minskat med 0,6 procent.
 • Sveriges BNP har inte växt en enda gång under 2009. Danmarks, Finlands och Norges BNP började växa redan i somras.
 • Sveriges BNP-minskning har accelererat medan Danmark, Finland och Norge har ökat eller stått still de sista två kvartalen 2009.

Så vi får verkligen hoppas att valet kommer att stå om jobben och ekonomin för vi Socialdemokrater kan bättre! Vi har en politik för fler jobb och för sunda statsfinanser där vi inte lånar till skattesänkningar.

Internationella kvinnodagen fyller 100 år

onsdag, mars 3rd, 2010

 På måndag är det 8:e mars – internationella kvinnodagen – som i år fyller 100 år.

I Stockholm uppmärksammas detta i två dagar och även runt om i landet uppmärksammas denna dagen (t.ex. i Alingsås).

Det är bra att jämställdhetsfrågorna återigen fått en framskjuten plats i samhällsdebatten. Samtidigt belyser debatten hur långt vi ännu står från målet om ett jämställt samhälle och ett jämställt familjeliv. Om kvinnor ska bli ekonomiskt självständiga måste vi kunna delta i arbetslivet på samma villkor som männen. Så är det inte i dag. Anledningen är att en orimligt stor del av omsorgen om barn och äldre liksom stödet till människor med funktionsnedsättning fortfarande är beroende av kvinnors obetalda arbete. Så länge som den bördan vilar på kvinnors axlar kommer kvinnor att ha lägre förvärvsinkomster och lägre pensioner än männen. Jämställdhetspolitiken måste utgå från detta samband. Reglerna i föräldraförsäkringen måste styra mot att föräldrarna delar lika på föräldradagarna. Brister i den offentligt finansierade omsorgen om barn och äldre liksom i stödet barn med särskilda behov och till vuxna med funktionsnedsättning måste uppmärksammas och rättas till. 

Inom LO-grupperna arbetar drygt hälften av kvinnorna med små barn på obekväm eller oregelbunden arbetstid. Mot detta ska ställas att endast c:a 4000 barn är inskrivna i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg på kvällar, nätter eller helger. Under dessa förutsättningar blir det inte lätt att arbeta heltid vilket också avspeglas i statistiken. Andelen kvinnor med små barn som arbetar heltid är endast 58 procent för sammanboende och 65 procent för ensamstående kvinnor. Bristen på barnomsorg på kvällar nätter och helger är ett akut hinder på vägen mot ett jämställt samhälle.

”Kvinnor och män har samma möjligheter till avlönat arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut”Detta mål antogs av riksdagen 2006 som ett av fyra delmål för jämställdhetspolitiken.

För oss är det självklart att politiken i allmänhet och välfärdspolitiken i synnerhet ska utformas med detta mål för ögonen. Därför är det också självklart att det ska finnas barnomsorg på obekväm arbetstid. Men vi vet också att det faktum att ett mål antagits av riksdagen inte är någon garanti för att politiken på nationell och kommunal nivå inriktas mot att uppfylla målet. Det finns mycket som kan komma emellan inte minst när kommuner ska fastställa sin budget.  Vi kräver därför att kommunerna genom lag ska bli skyldiga att tillgodose behovet av barnomsorg på kvällar och nätter.

Valupptakt!

söndag, november 22nd, 2009

Den 19:e september nästa år är det dags för val till riksdag, region och kommunfullmäktige och igår var det dags för facklig- politisk valupptakt för Socialdemokraterna i Norra Älvsborg i Vänersborg.

Först fick vi lyssna på några av ombuden vid jobbkongressen som beskrev sina upplevelser och sammanfattade viktiga beslut.

Sedan höll Göran Johansson ett inspirerande tal av, han talade bland annat om att vi måste tala om solidarietet i den kommande valrörelsen. Detta följdes av lunch och utåtriktad verksamhet på gågatan i Vänersborg med både tal och musik.

Efter lunch hölls ett samtal och en frågestund med Ylva Thörn (Kommunal), Stefan Löfven (IF Metall), Ulla Lindqvist (LO) och Janne Ruden (SEKO). Slutligen avslutades den gemensamma delen med att Jytte Guteland, ordförande i SSU höll ett engagerat och gripande tal om att vi måste ge ungdomar hopp och om Sverige som ”Möjligheternas land”.

Sedan delade vi in oss i olika grupper för djupare diskussioner.

 

Arbetslösheten skenar

torsdag, november 5th, 2009

Idag kom Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetskraftundersökning (AKU) för tredje kvartalet 2009 och den visar på skrämmande siffror:

 • Drygt hälften av befolkningen i åldern 15-17 år, eller 3 630 000 personer, ej i arbete.
 • Det är en ökning med 84 000 personer jämfört med samma period förra året. Ökningen beror främst på en uppgång i antalet arbetslösa som ökade med 119 000 personer till 399 000.
 • Nästan var tredje arbetslös, eller 125 000, var långtidsarbetslös.

Under tredje kvartalet 2009 var det 2 018 000 personer i åldern 15-74 år som stod utanför arbetskraften. Det är en ökning med 85 000 personer jämfört med tredje kvartalet 2008. Det innebär att andelen av befolkningen som var utanför arbetskraften ökade med 0,9 procentenheter till 29,0 procent. Andelen män som var utanför arbetskraften under tredje kvartalet 2009 var 26,0 procent, motsvarande andel bland kvinnorna var 32,0 procent.

Gruppen ej i arbetskraften innefattar fyra grupper: sjuka inklusive förtidspensionärer av hälsoskäl (6,2 procent av befolkningen i åldern 15-74 år), studerande på heltid (5,5 procent), pensionärer (11,2 procent) samt övriga (6,1 procent). Det är framförallt de heltidsstuderande som inte sökt eller kunnat ta ett arbete som har ökat.

Besvärande för regeringen som gick till val på att minska det så kallade ”utanförskapet” men sanningen är tvärtom. Nu försöker man trixa med siffror för att ”bevisa” motsatsen, om detta skrev Tomas Eneroth (S) ett inlägg på politikerbloggen.se igår: “Maud Olofsson försöker dölja den ökade arbetslösheten” andra bloggare har också upptäckt detta.

Svenska folket börjar som tur är se vilket parti som har bäst politik för att hantera jobbfrågan, detta kunde man läsa om i Sveriges hemligaste SIFO undersökning (det har inte varit lätt att hitta den i någon större media…)

Tillbaka i Stockholm igen…

tisdag, november 3rd, 2009

Tisdagmorgon och tillbaka i Stockholm igen. Förra veckan var jag på partikongressen och åkte hem på söndag eftermiddag så det blev inte så lång tid hemma. Skönt med en lyckad kongress – nu tar vi ett rejält avstamp mot valseger 2010. Ögnade igenom de stora tidningarna igår och de hade riktigt svårt att hitta något negativt att skriva om kongressen – det måste kännts jobbigt för DN och Expressen.

Idag har vi inget eget möte i Näringsutskottet utan vi är istället inbjudna till Socialutskottet där det skall bli utfrågning av socialminister Göran Hägglund (KD).  För drygt en månad sedan antogs nya ägardirektiv för Apoteket AB, vilka styrelsen ansåg strida mot dess uppdrag i enlighet med Aktiebolagslagen. Som en följd av detta avsatte den formelle ägaren OAB hela styrelsen under dramatiska former. De nya ägardirektiven har ännu inte gjorts offentliga. Socialutskottet och Näringsutskottet frågar ut socialminister Göran Hägglund om orsakerna till avsättningen av styrelsen och hanteringen av densamma.

Det skall bli intressant att höra vad han har att säga.

Repskap i Trollhättan

lördag, oktober 17th, 2009

Idag har jag varit besökare på västsvenska representantskapet i Trollhättan. Socialdemokrater i Västsverige (Västragötaland och Halland) träffades för att bl.a. enhälligt välja Gert-Inge Andersson till att efterträda Roland Andersson som gruppledare för partiet i Västra Götalandsregionen.

Dessutom diskuterades det regionpolitiska handlingsprogrammet, infrastruktur och den stigande arbetslösheten i Västsverige.

Repskapet antog ett uttalande där Socialdemokraterna i Västsverige kräver krafttag för:

 • Fler platser på komvux och i yrkesutbildningar
 • Fler högskoleplatser
 • Fler praktikplatser i kommuner, regionen och i näringslivet.
 • Återuppta bostadsbyggandet
 • Stora satsningar på bättre kommunikationer och infrastruktur
 • Ökade möjligheter till omställning av energisystemet.

Repskapet avslutades med att partistyrelsens representant, Lena Hallengren, höll ett anförande om vår budgetmotion och ”investera i gröna jobb”.

Sedan bar det åt hemmåt och väl hemma blev det en kortare löprunda för att ventilera ut dagens intryck.

Vi sätter jobben först!

tisdag, oktober 6th, 2009

Idag har jag varit i Alingsås för att, tillsammans med Christina Oscarsson som också är (S) riksdagsledamot från Norra Älvsborg, presentera den Socialdemokratiska budgetmotionen.

Arbetslösheten och framför allt ungdomsarbetslösheten ökar lavinartat i hela landet och även i Lerum. Jämfört med maj 2008 är arbetslösheten idag i Lerum ungefär tre gånger så hög totalt och drygt sex gånger högre för ungdomar.

Vad gör den moderatledda regeringen åt detta? Sänker skatten – med lånade pengar!

Vad gör den moderatledda majoriteten i Lerum åt detta? Ingenting!

Arbetslösheten måste mötas genom investeringar i framtidens jobb. Det kräver utbildning, minskade klyftor och utvecklad välfärd.

Den Socialdemokratiska budgetmotionen i riksdagen skulle skapa mer än 100 000 jobb och utbildningsplatser vilket för Lerums del skulle innebära mer än 400 jobb och utbildningsplatser (för hela Västra Götaland nästan 17 000).

Regeringens besparingar på utbildningsområdet har gjort det svårare för företag att hitta kvalificerad arbetskraft och för arbetslösa att skaffa sig nödvändig kompetens för att få jobb. Vi vill bl.a. investera i 52 000 utbildningsplatser i ett brett Kunskapslyft vilket för Lerum skulle innebära över 100 nya platser i Komvux (för hela Västra Götaland nästan 9000).

Fler och långsiktiga investeringar i kommuner och landsting skapar jobb och välfärd inom skola, vård och omsorg. Barn och unga skall inte behöva betala priset för krisen. Nu behövs mer personal och mindre klasser i skolan. Nu behövs resurser till sjukvården. Vi vill investera 11 miljarder kr för fler anställda i välfärden vilket för Lerums del skulle innebära en förstärkning av den kommunala ekonomin med 27 miljoner kr (för hela Västra Götaland drygt 750 miljoner kr).

Allt om vår budgetmotion hittar du på Socialdemokraternas hemsida