Archive for the 'Lokalpolitik' Category

1:a maj tal

måndag, maj 3rd, 2010

1:a maj, Lerum 2010.

Partivänner!

Årets Första Maj är speciellt: Det är valår! Om fem månader ska vi bryta 40 år med borgerligt styre här i kommunen. Behålla makten i Regionen. Och efter nästan 90 år av allmän och lika rösträtt få en kvinnlig och Socialdemokratisk statsminister.

Det kommer att bli en valrörelse där all kraft kommer att behövas. Vi måste dra nytta av att vi är en folkrörelse och att vi är många som vill bygga en bättre framtid. Vi måste bli fler och vi måste tala politik. Vi måste tala om att politik gör skillnad.

Det är just du som idag firar första maj som gör skillnad. Gör vad du kan för att dra ditt strå till stacken. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något.

Vi vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land och Lerum en möjligheternas kommun. Varje barn ska ha rätt till en bra start i livet. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjligheten att växa och ta sin del av ansvaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet många gånger. Det gör Sverige och Lerum starkt.

Idag händer något annat. Sverige är fortfarande ett bra land att leva i, men fler och fler möter stängda dörrar. Det finns för få jobb att söka. Ungdomsarbetslösheten är Europas högsta.

Landets ekonomi går med underskott när skatten sänks på lånade pengar. Och alla får inte sänkt skatt, inte de arbetslösa, inte de sjuka och inte heller pensionärerna. Trotts att pension är uppskjuten lön. Den skattesänkning som borgarna lovat pensionärerna kommer att ätas upp av lägre pensioner.

Klyftorna mellan människor ökar. Barnfattigdomen breder ut sig. De 100 miljarderna i skattesänkningar som regeringen gjort gör att det inte längre går att värna jobben, infrastrukturen och välfärden.

Partivänner,
Fler jobb betyder en stark ekonomi. Stark ekonomi är grunden för en fungerande välfärd. Det hänger ihop. Jobben – Ekonomin – Välfärden.

Men jobben är mer än så.

Jobb skapar frihet.

Jobb är vägen till lön och egen försörjning.

Jobb är vägen till delaktighet, gemenskap och självkänsla.

Välfärden – detta kanske luddiga begrepp som rymmer så mycket, berör oss alla. Här har vi en tydlig kontrast i politiken. Vi socialdemokrater kommer inte att vika en tum. Välfärden ska hålla hög kvalitet och ska betalas av oss alla tillsammans. En bra vård, skola och omsorg ska ges till alla efterbehov och inget annat.

Fler jobb betyder bättre ekonomi. Då kan vi höja kvaliteten i sjukvården och skolan och minska de ökande klyftorna. Det är smartare att lösa problemen tillsammans än att ställa yngre mot äldre, sjuka mot friska, män mot kvinnor och arbetslösa mot dem med jobb.

Sverige tjänar på Rättvisa. Ett jämlikt Sverige i jobb, med stark ekonomi gör att alla får möjlighet att leva ett rikare liv.

Vår svenska välfärds- och arbetsmarknadsmodell är hotad. Det är inte längre självklart att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det är inte heller självklart att vi gemensamt ska äga viktiga företag som exempelvis Posten och SJ.

Dessutom monters den gemensamma vården, skolan och omsorgen ned och privata vinstintressen tar över. Gemensamma resurser ska inte gå till aktieägarnas vinstuttag.

En grundtanke i den generella välfärden är att sjukförsäkringen ska ge det stora flertalet löntagare en bra trygghet mot inkomstbortfall om de blir sjuka.

Successivt urholkande sjukförsäkringar tvingar fram mer av privata försäkringar som ökar klyftorna i samhället och undergräver förtroendet för de gemensamma trygghetsförsäkringarna.

Antingen har vi en fungerande sjukförsäkring där många löntagare har ett anständigt skydd. Eller också blir det en miniförsäkring som inte hjälper människor tillbaks till arbetslivet.

Regeringen har förstört A-kassan och trängt ut över en halv miljon människor, som inte längre har något skydd i dessa tider av massarbetslöshet och lågkonjunktur.

En socialdemokratisk styrd regeringen kommer att förbättra A-kassan med att införa lägre kostnad för försäkringen, en ökad trygghet, högre ersättning samt möjlighet till omställning.

Mötesdeltagare:
På måndagen den 3 maj kommer vi i Sveriges riksdag lägga vår budgetmotion. Där presenterar vi hur vi finansierar våra investeringar i jobb och välfärd. Det handlar om att öka rättvisan i skattesystemet. Fler jobb mindre klyftor är vår politik.

Regeringen har tidigare ägnat all kraft att gnälla på att vi inte presenterar dessa förslag. Nu ägnar borgarna all kraft åt att gnälla på hur vi presenterar förslagen. Det är en osammanhängande politik när Sverige så väl behöver en regering som tar ansvar för landets utveckling.

Sverige behöver en ny färdriktning. Vi vill investera i en utveckling som gör både samhället och individen friare. För det behöver vi starka offentliga finanser. Vår prioritering är glasklar: Välfärden måste sättas före nya stora skattesänkningar.

25 000 välfärdsarbetare har försvunnit från den gemensamma välfärden. Enligt regeringens egen prognos fortsätter uppsägningarna i välfärden i år. Istället för att tillföra pengar till kommuner och lansting väljer borgarna återigen att sänka skatten för de med goda inkomster.

Orättvisorna kommer att växa med en borgerlig regering. De som redan har mest kommer att få ännu mer.

Skatt är inget mål i sig, skattesatserna ska sättas utifrån de behov som våra medborgare har för att Sverige ska bli Möjligheternas Land, Väst Sverige ska bli Möjligheternas Region och Lerum ska bli Möjligheternas Kommun.

Med en socialdemokratisk regering kommer Lerum att få 19 miljoner i ökade statsbidrag under 2011. 4 miljoner av dessa är så kallade riktade bidrag som ska gå till renovering av skolor, barnomsorg vid obekväm arbetstid, traineeprogram och att erbjuda heltidstjänster.

2012 kommer det att innebära ytterligare 16 miljoner i stadsbidrag. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet, det kommer att gynna alla.

Men då gäller det att vi lyckas ta makten den 19 september.

Och det kommer vi att lycka med, men det kommer att bli en tuff match.

Det gäller att vi lyckas tala med tillräckligt många om vår politik. Valet kommer att handla om fler jobb eller ökade klyftor. Om vår politik bli tydligt så tror jag att de flesta, precis som du och jag, vill byta regering och kommunledning.

Partivänner, vi tror på något. Vi tror på att det är möjligt att bygga något tillsammans, att frihet och jämlikhet betyder något – också i praktiken.

Vi ska kämpa för att vinna väljarnas förtroende – för att göra Sverige till möjligheternas land och Lerum till möjligheternas kommun.

Och det börjar vi med redan idag!

Valupptakt!

söndag, november 22nd, 2009

Den 19:e september nästa år är det dags för val till riksdag, region och kommunfullmäktige och igår var det dags för facklig- politisk valupptakt för Socialdemokraterna i Norra Älvsborg i Vänersborg.

Först fick vi lyssna på några av ombuden vid jobbkongressen som beskrev sina upplevelser och sammanfattade viktiga beslut.

Sedan höll Göran Johansson ett inspirerande tal av, han talade bland annat om att vi måste tala om solidarietet i den kommande valrörelsen. Detta följdes av lunch och utåtriktad verksamhet på gågatan i Vänersborg med både tal och musik.

Efter lunch hölls ett samtal och en frågestund med Ylva Thörn (Kommunal), Stefan Löfven (IF Metall), Ulla Lindqvist (LO) och Janne Ruden (SEKO). Slutligen avslutades den gemensamma delen med att Jytte Guteland, ordförande i SSU höll ett engagerat och gripande tal om att vi måste ge ungdomar hopp och om Sverige som ”Möjligheternas land”.

Sedan delade vi in oss i olika grupper för djupare diskussioner.

 

Tollereds Öfvre Kraftstation

söndag, juni 14th, 2009

toekkI lördags var jag på besök på Tollereds Öfvre Kraftstation. Tollereds Öfvre Kraftstation är en unik industrihistorisk arvedel! Kraftverksmuseet förvaltas av museiföreningen Tollereds Öfvre Kraftstation. Föreningen ansvarar framför allt för visningar av museet, men även för underhåll av den maskinella och elektriska utrustningen. Föreningens ordförande, Ingvar Axelsson, gav oss en oerhört intressant och givande stund med mängder av information både om kraftstationen men också om hela Tollereds samhälle och en inblick i hur livet såg ut när Nääs Fabriker (som idag delvis är hotell och konferensanläggning samt kontorshotell) var verksamt. Besöksstunden avslutades med en rundtur i samhället.

Lerums kommun har verkligen en kulturhistorisk pärla i Tollered med de gamla fabrikerna och detta är något som det borde satsas mer på. Upplevelseindustrin blir bara viktigare och viktigare och Nääs fabriker och Tollered är verkligen en unik industrihistorisk del av Sverige.

Första maj tal i Vänersborg

söndag, maj 3rd, 2009

I fredags höll jag första maj tal i Vänersborg. Ett hundra tal personer gick i tåget denna soliga vackra dag, även om det blåste lite kallt från Vänern.

Om detta skrev ttela

Tåget i Vänersborg startade kl. 14.30 så jag hann även hälsa välkomna på första maj firandet i Lerum eftersom det firandet började kl. 11.00. Vi börjar tidigt i Lerum för att de som vill även skall kunna delta i första maj firandet i Göteborg dit vi åker gemensamt med en abonnerad buss.

På Socialdemokraterna i Lerums hemsida finns lite om detta.

Fattigdomen sprider sig

tisdag, april 21st, 2009

Resultatet av den moderatledda borgerliga regeringens politik blir tydligare och tydligare för varje dag. Arbetslösheten ökar och framför allt ungomdsarbetslösheten skenar iväg och är nu näst högst i Europa med 25%. Vissa bedömmare spår att den kan nå 40% nästa år! I det läget så lägger regeringen en vårbudget som, förutom 400 nya platser (för hela landet) i yrkesutbildningen, inte innehåller några satsningar alls på att få ner arbetslösheten.

I så gott som hela landet stiger kostnaderna för försörjningsstöd (det som till vardags kallas för ”socialbidrag”). I Lerum t.ex. så har utbetalningarna ökat med 21% det senaste året.

Idag presenteras årets majblomma. Ansökningarna ökar i rasande takt. Nästan var tionde förälder har väntat med att hämta ut läkemedel till sina barn av ekonomiska skäl. Under det senaste året har föräldrarna till 80 000 barn i grundskolan inte alltid har haft råd med ett mål varm mat till sig och sina barn och närmare 23 000 barn har av ekonomiska skäl inte fått nya glasögon, trots att de har synfel.

Av bidragsansökningarna till Majblomman kommer 83 procent från ensamstående mammor. Breven ger en tydlig bild av dessa som föräldrar kämpar för att för att få tillvaron att gå ihop, som oroar sig för sina barn och ekonomin. Dessa familjer upplever en slags vardagens vanmakt.

Detta är något som vi Socialdemokrater inte accepterar och det är därför som vi vill satsa på:

Investeringar i småföretag och entreprenörskap.
Investeringar i en starkare utbildningslinje.
Investeringar i gröna jobb.
Investeringar i välfärdsjobb.
Investeringar i ökad trygghet och framtidstro.

Mer om detta kan du läsa här!

På besök hos Flexator

fredag, mars 27th, 2009

Idag är jag på besök hos Flexator, ett företag som ligger i utkanten av Gråbo knappt en kilometer hemifrån. Flexator tillverkar bl.a. byggbodar och har drabbats hårt av nedgången i byggsektorn. I oktober förra året varslade man 61 anställda och i slutet av februari 37 anställda till. Detta innebär att samtliga anställda förutom två tjänstemän har blivit varslade om uppsägning – ett stort slag mot en liten ort som Gråbo.

Vad vill vi göra åt arbetsmarkaden? Jo vi vill:

  • Investera i småföretag och entreprenörskap.
  • Investera i en starkare utbildningslinje.
  • Investera i gröna jobb.
  • Investera i välfärdsjobb.
  • Investera i ökad trygghet och framtidstro.

Hela listan hittar du här!

Borde inte en regering kunna räkna?

torsdag, mars 19th, 2009

I morse kom beskedet: Det blir inga extrapengar till kommunerna under 2009 kanske under 2010. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har varnat för att 15.000 personer kan förlora jobben om inte kommunsektorn får mer pengar i år. En av anledningarna till att kommunerna inte behöver mer pengar är enligt Bertil Kjellberg (M), som får medhåll av de övriga allianspartierna,  att kommunerna redan fått mer pengar i form av sänkta arbetsgivaravgifter.

För min hemkommun, Lerums kommun, som i den senaste skatteprognosen får 59 miljoner kronor i minskade skatteintäkter jämfört med när budgeten las så utgör den sänkta arbetsgivareavgiften c:a 7,5 miljoner kronor. Så de 7,5 miljoner kronorna, som man visste om vid budgettillfället och räknade in i budgeten, skall alltså kompensera de 59 miljoner kronorna i minskade skatteintäkter? Det är då man börjar undra om inte regeringen och dess företrädare kan räkna, vad skall hända med de resterande drygt 50 miljoner kronorna?

Lerums kommun är på intet sätt unik utan samma sak gäller för i princip alla kommuner och landsting i hela Sverige.

Vi Socialdemokrater vill ge kommunsektorn fem miljarder extra i år, och betydligt mer nästa. För att rädda jobben och för att rädda välfärden. KD är som vanligt med i svängarna och vill avskaffa fastighetsskatten helt och hållet – man tar sig för pannan…

Kardan och AK

tisdag, november 18th, 2008

Idag har jag varit på arbetsplatsbesök på Spicer Nordiska Kardan AB i Åmål som tillverkar kardanaxlar till framför allt Volvo. De hade sett en rejäl nedgång i beställningarna de senaste månaderna och var mycket bekymrade över läget. Idag har det tydligen även gått upp för finansminister Anders Borg (m) att vi står inför en rejäl lågkonjunktur och finanskris. Men trots att regeringen skrivit ner sina tillväxtprognoser rejält tror de flesta att de fortfarande är alldeles för optimistiska (bl.a. SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist).

Thomas Östros (socialdemokraternas ekonomiske talesperson) kommenterade det hela så här:

Finansministern gör idag bedömningen att arbetslösheten riskerar att öka med 150 000 personer under de kommande två åren och att Sverige nästa år riskerar negativ tillväxt.

– Regeringen erkänner nu att Sverige står inför en allvarlig jobbkris. Men trots detta väljer regeringen att klamra sig fast vid den ekonomiska politiken som man utformade innan jobbkrisen slog till med full kraft. Regeringens passivitet är häpnadsväckande.

– Jobbkrisen måste mötas med aktiva investeringar. Vi socialdemokraterna föreslår breda stimulansåtgärder för att skapa framtidstro och jobb.

På kvällen hade vi styrelsemöte i arbetarekommunen (AK) och sedan åkte jag direkt därifrån till centralen i Göteborg för att ta tåget till Stockholm som beräknas vara framme 23.46.

Plenifri vecka

fredag, november 7th, 2008

Ungefär var 5:e vecka så har vi ”plenifri vecka” i riksdagen. Det innebär att det normalt sett inte är några möten i riksdagen, varken i utskotten eller i kammaren. Denna vecka är en sådan vecka. Trots det är det inga problem att hålla sig sysselsatt… Har ägnat veckan åt inläsning av en massa material samt åt en del lokalpolitik, bl.a. med kommunfullmäktige igår kväll.

Nej, vi har inte ändrat inställning i Järnvägsfrågan…

söndag, oktober 12th, 2008

…men något måste hända! Om man läser lördagens GP kan man få intrycket av att vi socialdemokrater har ändrat inställning i järnvägsfrågan men det är inte sant. Vad vi säger (bl.a. genom motionen om järnvägsfrågan som jag står bakom) är att något måste hända. Den moderatledda kommunledningen har lagt en död hand över järnvägsutbyggnaden genom Lerum och om man till det lägger en svag infrastrukturminister som inte vågar eller vill ta ställning så händer ingenting med järnvägen. Detta samtidigt som vi alla vet att järnvägen måste byggas ut för att klara den ökade trafiken som är viktigt både för miljön, hamnen, företagen och industrin i hela Västra Götaland (ja, hela Sverige) men även för alla oss som väljer att åka tåg istället för att flyga eller åka bil.

train.jpg

Både kommunledningen i Lerum och regeringen måste nu omedelbart komma fram till en lösning på järnvägen genom Lerum. Vi socialdemokrater i Lerum tror fortfarande att den enda framkomliga vägen är att utöka den befintliga järnvägssträckningen med två spår till. Detta kombinerat med bullerbekämpande åtgärder är den enklaste, snabbaste, billigaste och bästa lösningen för Lerum.