Archive for the 'Jobben' Category

9,5 procent!

torsdag, augusti 5th, 2010

Idag släpper SCB arbetslöshetsstatistik som visar på att 9,5%, dvs. 488 000 människor saknar jobb!

Var var det nu Fredrik Reinfeldt sa inför valet 2006?

Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst kommer vi i valet 2010 att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb.

Retoriken från 2006 hade faktiskt tonen att Sverige med den politiken inte skulle ha en enda arbetslös. Utan reservation för några kriser!

Vi har en politik för att bekämpa arbetslösheten – om 6 veckor kan vi sparka ut den borgerliga regeringen och ersätta den med en Rödgrön regering ledd av Socialdemokraterna och med Sveriges första kvinnliga statsminister.

Rödgrönt ungdomskontrakt

onsdag, juni 9th, 2010

De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen gymnasieskolan. Tiotusentals unga vuxna ska ta plats i samhället – med höga krav, många nya idéer och stark vilja att förändra. Det är en fantastisk möjlighet för vårt land. Men regeringen har valt att vända ungdomarna ryggen.

Sverige har i dag massarbetslöshet. Särskilt ungdomar har drabbats av regeringens misslyckande. Ungdomsarbetslösheten är bland Europas högsta. Sedan valet 2006 har ungdomsarbetslösheten ökat med närmare 60 000 personer. Allt fler unga tvingas leva på socialbidrag. Fler unga möter stängda dörrar för utbildning när den borgerliga regeringen minskat utbyggnaden av högskolan och dragit in över en miljard kronor från Komvux.

Regeringen presenterar inga nya förslag och Fredrik Reinfeldt anser att ungdomsarbetslösheten är en synvilla. Vi rödgröna ser de problem som Sveriges ungdomar möter. Vi förstår inte varför dagens unga ska ha en sämre situation än tidigare årskullar. Vi vill vända utvecklingen. Därför presenterar vi ett rödgrönt kontrakt med Sveriges unga med investeringar i jobb, utbildning och bostäder. Vi tar bort aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen och erbjuder insatser från första dagen.

Vi går till val på en politik för fler jobb och nya möjligheter i stället för ökade klyftor. Fler jobb och bättre utbildningsmöjligheter för unga bygger Sverige starkt.

Idag presenterade de rödgröna partiledarna ett kontrakt med Sveriges unga. Kontraktet innehåller 13 konkreta löften, bland annat:

 • 100 000 fler jobb- och utbildningsplatser, varav 20 000 utbildningsplatser riktas mot unga. Det innebär fler platser i komvux, folkhögskola, modern yrkesutbildning och i högskolan.
 • På det första regeringssammanträdet avskaffas aktivitetsförbudet som den borgerliga regeringen infört och som innebär att unga måste vänta i tre månader på aktiva insatser som praktik och utbildning.
 • En generationsväxling i välfärden. 1 200 traineeplatser 2011 och 3 000 utbildningsvikariat 2012.
 • En skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften till dem som anställer en arbetslös person mellan 20-25 år.
 • Utbyggd studie- och yrkesvägledning, såväl i gymnasiet som på högskolan.
 • Högre kvalitet i högskolan. Studenter ska få fler lärarledda timmar – föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning.
 • Ungdomslyft. En långtidsarbetslös ung person med ofullständig gymnasieutbildning ska ges möjlighet att komplettera sin utbildning utan att ta studielån. Utbildningen ska vara individuellt anpassad och kan ske på Komvux eller Folkhögskola.
 • Fler och billigare bostäder. Vårt mål är att nyproduktionen av hyresrätter ska fördubblas under nästa mandatperiod. Vi satsar sammanlagt 1,4 miljarder kronor åren 2011-2012 i statliga investeringsstöd för miljövändliga hyresrätter och studentlägenheter.
 • Sänkt skatt för studentbostäder. Skatten per studentrum ska slopas och i stället ska en hel studentkorridor beskattas som en bostad. Det kan sänka studenters hyror med uppemot 1 000 kronor per år.
 • Trygga anställningar och god arbetsmiljö. Den stora andelen visstidsanställningar är ett problem. Vi vill se över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka antalet tillsvidareanställningar.
 • Ansvar för kommande generationer. Vi ska ta Sverige tillbaka till överskott. Starka offentliga finanser är en fråga om rättvisa mot dagens unga – framtida generationer ska inte betala dagens skulder.

Bidragssverige

fredag, maj 21st, 2010

I sin första regeringsförklaring lovade Fredrik Reinfeldt att ”fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att försörja sig genom eget arbete”. Utvecklingen har blivit den rakt motsatta.

Sedan regeringsskiftet har arbetslösheten stigit med 157 000 personer (från 6,1 till 9,1 procent). Långtidsarbetslösheten har mer än fördubblats.  
Kommunernas utbetalningar av socialbidrag (ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning) ökade till 8,8 miljarder kronor 2009. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2008. Utbetalningarna ökade i mer än 90 procent av landets kommuner.

Kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen – som högeralliansen ständigt felaktigt pekar ut som ett bidrag – bedöms öka med cirka 31 miljarder kronor mellan 2008 och 2010.

Därtill har regeringen infört ett kommunalt vårdnadsbidrag. Den senaste statistiken från andra halvåret 2008 visar att 68 kommuner betalar ut sammanlagt 32 miljoner kronor i bidrag för att mammor ska vara hemma med sina barn.

Regeringen har genom medvetna beslut gjort fler människor beroende av bidrag i Sverige. Genom att arbetslösheten stiger, en halv miljon människor lämnat a-kassan och 50 000 utförsäkras ur sjukförsäkringen hänvisas allt fler till socialbidrag för sin försörjning.

Detta drabbar inte bara enskilda människor och deras familjer. När socialbidragskostnaderna ökar i över 90 procent av landets kommuner drabbas också välfärden. De ökade socialbidragskostnaderna motsvarar 7 500 jobb i kommunerna per år.

Det behövs nu en ny politik i Sverige som på allvar angriper arbetslöshet och utanförskap. Sverige behöver investeringar i jobb och utbildningsmöjligheter och trygga försäkringar som fungerar när man behöver dem. Det är viktigare än ökade klyftor och fortsatta skattesänkningar på lånade pengar.

I den rödgröna budgetmotionen finns tydliga förslag på hur vi skall skapa fler jobb, bl.a.:

 • 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser, varav 40 000 nya utbildningsplatser med bl.a. utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning
 • Sänkta arbetsgivaravgifter med sex miljarder riktat till småföretag
 • Stora investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning
 • Konkurrenskraft Sverige med framtidsprogram, turisminvesteringar och forskning

A-kasse fiaskot

torsdag, april 22nd, 2010

Sänkt a-kassa är ingen bra metod att snabbt få arbetslösa att söka jobb. Regeringens metod att öka motivationen genom att sätta ekonomisk press på arbetslösa får bakläxa i en ny avhandling från Umeå universitet.

Tvärtom ökar en relativt hög nivå på a-kassan möjligheterna att söka jobb under en längre tid och på så sätt hitta ett lämpligare och mera välavlönat jobb, enligt avhandlingen av Madelene Nordlund vid den sociologiska institutionen.

Men arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är helnöjd med nya A-kassan!

Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) ifrågasätter starkt varför regelsystemet måste vara så tillkrånglat och framförhållningen i många fall i det närmaste noll. Man är också mycket kritiskt till urgröpningen av ersättningsnivån i a-kassan. Nu får bara drygt en av tio eller 13 procent av alla arbetslösa som jobbat heltid ut 80 procent av sin tidigare lön.

Men Littorin slår ifrån sig, han ser det som en prioriteringsfråga. Ja en prioriteringsfråga att sänka skatten på lånade pengar till de allra rikaste.

När vi får makten efter valet den 19:e september kommer vi att vid det första regeringssammanträdet  avskaffa aktivitetsförbudet för ungdomar som den borgliga regeringen ålagt Arbetsförmedlingen.

Den kommer också att besluta att arbetslösa ungdomar – inte bara långtidsarbetslösa – som har en bra affärsidé o behöver stöd för att förverkliga den ska kunna prövas för Arbetsförmedlingens stöd till eget företagande.

Förslagen ingår i den rivstart för unga möjligheter som ingår i vår strategi för att minska den skyhöga ungdomsarbetslösheten bland unga. I rivstarten kommer en rödgrön regering bl.a:

 • Sänka skatten för företag som anställer unga arbetslösa.
 • Investera ytterligare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för att råda bot på den arbetskraftsbrist som paradoxalt nog råder i massarbetslöshetens Sverige.
 • Investera i fler platser på Komvux, högskola o universitet.

Vi socialdemokrater tror att samhället blir bättre om vi tillsammans tar ansvar för varandra. Därför tycker vi att de svenska trygghetsförsäkringarna är viktiga. Det handlar bland annat om föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och A-kassan. Ingen ska behöva lämna hus och hem, eller ta barnen ur fotbollsträningen, om man blir sjuk eller en dag står utan arbete. Istället ska all kraft kunna läggas på att bli frisk eller på att hitta ett nytt arbete.

Nu utsätts välfärdsreformerna för angrepp av den borgerliga regeringen. De hävdar att trygghetsförsäkringarna tar ifrån människor deras eget ansvar och urholkar deras initiativförmåga, och att kostnaderna försvagar samhällsekonomin. Det är kapitalistisk mytbildning. Dagens samhälle ställer krav på förändring, ibland mycket snabba förändringar. Vi är övertygade om att människor som känner sig trygga klarar förändringar bättre än de som är otrygga. Trygga människor vågar!

Jag slåss för kvinnor som har lägre löner

måndag, mars 15th, 2010

Endast sex promille av låginkomsttagarna har gjort avdrag för hushållsnära tjänster. Det visar en ny undersöknings som SVT:s Agenda genomfört.

RUT-avdraget har av regeringen lanserats som en avlastningshjälp för dem med låga inkomster.

Jag slåss för kvinnor som har lägre löner och som behöver den här hjälpen, sade näringsminister Maud Olofsson till Aktuellt i mars 2007.

Statistiska centralbyrån, SCB, har nu tittat närmare på de hushåll som beviljats avdrag för hushållsnära tjänster och kommit fram till att 107 låginkomsthushåll (av 81 000) köper hushållsnära tjänster och bland medelinkomsttagarna köper endast 1 procent hushållsnära tjänster.

Majoriteten av avdragen som beviljats kommer från den fjärdedel av hushållen som har högst inkomster.

Tänk om regeringen, istället för att satsa skattepengar för städhjälp åt de rika som verkligen har råd att betala sin j-kla städning själva, satsat pengarna på att t.ex. anställa alla de undersköterskor som blivit uppsagda.

Så slåss jag för kvinnor som har lägre löner!

Sämst i klassen…

torsdag, mars 4th, 2010

Flera borgerliga företrädare har vid upprepade tillfällen sagt att nästa val kommer att handla om jobben och ekonomin.

Före valet 2006 så anklagades vi för att ”gömma undan folk” i åtgärder – förra veckan kunde vi läsa om ”Praktikanter dumpas på myndigheter” i bl.a. DN.

SCBs senaste Arbetskraftsundersökning har rubriken ”Minskad sysselsättning under 2009”, antalet sysselsatta minskade med 94 000 personer under 2009 jämfört med 2008 och antalet arbetslösa ökade med 104 000 till 408 000 eller 8,3 procent av arbetskraften, antalet långtidsarbetslösa ökade med 42 000 personer till 115 000.

I september förra året sa statsministern ”Värsta stormen över” och så sent som i november sa finansministern ”Ljusare för svensk ekonomi”.

Men nu har ”facit” kommit även på detta…

Ett pressmeddelande från Eurostat visar på att:

 • EU:s ekonomi visar tecken på återhämtning mellan tredje och fjärde kvartalet 2009, BNP har ökat med 0,1 procent.
 • Sveriges BNP har under samma period minskat med 0,6 procent.
 • Sveriges BNP har inte växt en enda gång under 2009. Danmarks, Finlands och Norges BNP började växa redan i somras.
 • Sveriges BNP-minskning har accelererat medan Danmark, Finland och Norge har ökat eller stått still de sista två kvartalen 2009.

Så vi får verkligen hoppas att valet kommer att stå om jobben och ekonomin för vi Socialdemokrater kan bättre! Vi har en politik för fler jobb och för sunda statsfinanser där vi inte lånar till skattesänkningar.

9 500 000 000 kr gav färre jobb!

måndag, mars 1st, 2010

SVT’s Rapport hade igår ett inslag om att regeringens sänkning av arbetsgivaravgifter för unga inte på ett avgörande sätt påverkat de ungas jobbsituation.

Förra året gick sysselsättningen bland personer mellan 15 och 25 år ned med 4 procent, jämfört med 2008. Sysselsättningen har faktiskt gått ner mer i den gruppen än bland de som är lite äldre – och som inte alls fått någon sänkning av arbetsgivaravgiften.

Reformen kostar statskassan 9,5 miljarder kronor i år.

Ett av de företag som har tjänat stora pengar på reformen är McDonalds, där 70 procent av personalstyrkan är under 26 år. För alla under 26 får ju sänkt arbetsgivaravgift – inte bara nyanställda. I runda slängar kan McDonalds tjäna runt 200 miljoner kronor på reformen i år.

LO:s chefsekonom Lena Westerlund tycker att det är bortkastade pengar:

-De här siffrorna tyder på det som ekonomisk forskning visat tidigare – man kan inte med sänkta arbetsgivaravgifter öka sysselsättningen i en åldersgrupp på det här viset. Det ger inte den effekten.

Vi har i vår Budgetmotion för 2010, en budget för fler jobb, ett femstegs program, tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet, för fler ungdomsjobb:

1. Jobbstart för unga

2. Ungdomslyft

3. Fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik – och krav på utbildning efter ett års arbetslöshet

4. Fler platser i KY och högskola – och bättre kvalitet

5. Snabbare övergång från studier till arbete

Färre kvinnor i kommunal sektor

torsdag, februari 18th, 2010

Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningen (AKU) publicerades idag. Där kan man läsa att i januari minskade antalet sysselsatta i åldern 15–74 år med 80 000 jämfört med januari 2009. Antalet arbetslösa ökade samtidigt med 108 000 personer i januari. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,4 procent av arbetskraften.

Hemska siffror vilket återigen visar att den moderatledda regeringen har tappat greppet om jobben. Lite längre ner i pressmeddelandet kan man läsa ännu värre siffror.

En stor del av sysselsättningsnedgången skedde liksom under 2009 inom tillverkningsindustrin, som i januari i år sysselsatte 50 000 färre än i januari för ett år sedan. Därtill minskade antalet anställda kvinnor i kommunal sektor med 47 000. Det är andra månaden i rad som den kommunala sektorn uppvisar en statistiskt säkerställd nedgång.

Antalet tidsbegränsat anställda uppvisar inte någon statistiskt säkerställd förändring totalt sett. Däremot var antalet tidsbegränsat anställda kvinnor färre än för ett år sedan.

Återigen är det kvinnorna som får ta den största smällen och det i den kommunala sektorn och där har det verkligen inte märkts av någon minskning i ”orderingången” utan det är full fart som vanligt. Men nu är det alltså 47000 kvinnor mindre som skall göra samma jobb som för ett år sedan och dessutom med mindre tidsbegränsade tjänster. Är det någon som är förvånad att en stor majoritet kvinnor stöder de rödgröna i opinionsundersökningarna – nu är det upp till männen att visa solidaritet!

Idag kan vi också läsa (i bl.a. DN) att de allra flesta som utförsäkrades från sjukförsäkringen vid årsskiftet har fått lägre ersättning i januaritvärt emot vad ansvarige ministern Sven Otto Littorin utlovade i december.

Lögn, förbannad lögn och statistik

fredag, februari 5th, 2010

Uttrycket ”Lögn, förbannad lögn och statistik” är ju något som man hör ganska ofta men när det gäller vår statsminister Fredrik Reinfeldt så borde man ändra ordningen till ”Statistik, Lögn och förbannad lögn”. Först sa Reinfeldt i SVT debatten att det hade blivit 100 000 fler sysselsatta under deras regeringstid vilket senare visade sig vara fel eftersom åldersperioderna i statistiken hade ändrats.

I riksdagen denna veckan sa statsministern ”Under 2009 var 40 000 fler i åldrarna 16-64 år sysselsatta jämfört med 2006, då regeringen tillträdde” men det är också fel. På bloggen Alliansfritt Sverige finns en rapport om detta. Rapporten förklarar också hur han, om Reinfeldt skulle vilja räkna ärligt, skulle komma fram till en minskning på 51 000 sysselsatta. Kortfattat går rapporten ut på att 40 000 fler sysselsatta får man fram om man räknar medelvärdet av sysselsättningen samtliga månader 2006 (4 340 600) och medelvärdet av sysselsättningen samtliga månader 2009 (4 380 800) och får det alltså till en höjning på 40 000 sysselsatta.

2006 är alltså ett medelvärde av året regeringen Reinfeldt tog makten, inte tidpunkten. 2009 är alltså inte slutet av 2009 – den senaste statistiken, utan ett medelvärde av året. På detta sätt kan Reinfeldt delvis tillräkna sig den ökade sysselsättning på 153 900 personer som skedde under perioden januari-oktober 2009, då Socialdemokraterna fortfarande var vid makten. Han kan också bortse från en del av den minskning i sysselsättning på 38 000 människor som skedde under 2009, då Alliansen var vid makten.

För att citera en före detta vänsterledare ”Nån j-vla ordning får det väl ändå vara…”

Jobbcoacher…

tisdag, november 10th, 2009

Jobbcoacher är en av regeringens satsningar på att minska arbetslösheten, och de senaste dagarna har vi i media kunnat läsa om hypnos, hjärntvätt, beröringsterapi, dömda brottslingar, avancerade skattesmitare, etc. kort sagt ett rejält och totalt fiasko.

Regeringen tror att arbetslösheten beror på att de arbetslösa och sjuka är passiva och inte vill arbeta och därför har ersättningarna sänkts och villkoren skärpts. Utbildning och aktiva åtgärder för att bekämpa den skenande arbetslösheten har ersatts av privata coacher och uppmuntrande tillrop.

Sven-Erik Österberg skriver i en debattartikel i Aftonbladet igår vad vi Socialdemokraterna vill satsa på för åtgärder i stället för jobbcoacher:

 • Ett kunskapslyft med fler utbildningsplatser. Lågkonjunkturen är ett utmärkt tillfälle att satsa på utbildning. Vi vill investera i fler platser på bland annat komvux, yrkesutbildning, arbetsmarknadsutbildning och högskola. Då står vi rustade när konjunkturen vänder.
 • Kompetensförsäkring för alla löntagare. Den ska göra det möjligt för människor att utbilda/vidareutbilda sig i arbetslivet så att de långsiktigt kan behålla sitt jobb eller kunna byta arbetsuppgifter, bransch och yrke. Arbetsmarknadens parter ska medverka i utformningen av försäkringen. Utbildning är en färskvara med allt kortare bäst före-datum. Investeringar i kunskap ger människor ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden och företagen får lättare att anställa personal med rätt kvalifikationer.
 • Bygg om delar av Arbetsförmedlingen till en kompetensförmedling. Arbetsförmedlingen måste förmedla ny och bättre anpassad kompetens, inte bara jobb som svarar mot befintlig kompetens. Den nya kompetensförmedlingen ska fungera inte bara vid arbetslöshet utan också när man vill byta jobb eller hitta relevant utbildning. Både korttids- och långtidsutbildade ska få bra stöd. Kompetensförmedlingen ska också erbjuda nyanlända en individuell, flexibel och yrkesinriktad svenskundervisning som kan kombineras med arbete och praktik.
 • En utvidgad arbetsmarknad ska utvecklas för personer som har mycket svårt att få jobb. De ska erbjudas individuella och flexibla vägar tillbaka till arbetslivet. Människor med behov av stöd ska inte skickas fram och tillbaka mellan olika myndigheter.
 • Kunskap som förvärvats i arbetslivet eller utomlands ska valideras enligt en enhetlig nationell modell. Människor som lärt sig mycket i arbetslivet eller har en utländsk utbildning får ofta starta från ruta ett när de vill utbilda sig. Men de behöver snarare komplettera sina faktiska kunskaper. Med kunskapsvalidering blir utbildningen effektivare och snabbare.

Vid årsskiftet kommer tiotusentals personer med sjukersättning att föras över till Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan konstaterade i förra veckan att en tredjedel av de utförsäkrade inom några månader kommer att vara tillbaka som nya sjukfall. Jobbpolitiken, den fråga de borgerliga partierna gick till val på, faller i stycken. Det är snart bara regeringens ministrar som inte vill se haveriet.