Archive for the 'Jobbävning' Category

9,5 procent!

torsdag, augusti 5th, 2010

Idag släpper SCB arbetslöshetsstatistik som visar på att 9,5%, dvs. 488 000 människor saknar jobb!

Var var det nu Fredrik Reinfeldt sa inför valet 2006?

Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst kommer vi i valet 2010 att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb.

Retoriken från 2006 hade faktiskt tonen att Sverige med den politiken inte skulle ha en enda arbetslös. Utan reservation för några kriser!

Vi har en politik för att bekämpa arbetslösheten – om 6 veckor kan vi sparka ut den borgerliga regeringen och ersätta den med en Rödgrön regering ledd av Socialdemokraterna och med Sveriges första kvinnliga statsminister.

Jag slåss för kvinnor som har lägre löner

måndag, mars 15th, 2010

Endast sex promille av låginkomsttagarna har gjort avdrag för hushållsnära tjänster. Det visar en ny undersöknings som SVT:s Agenda genomfört.

RUT-avdraget har av regeringen lanserats som en avlastningshjälp för dem med låga inkomster.

Jag slåss för kvinnor som har lägre löner och som behöver den här hjälpen, sade näringsminister Maud Olofsson till Aktuellt i mars 2007.

Statistiska centralbyrån, SCB, har nu tittat närmare på de hushåll som beviljats avdrag för hushållsnära tjänster och kommit fram till att 107 låginkomsthushåll (av 81 000) köper hushållsnära tjänster och bland medelinkomsttagarna köper endast 1 procent hushållsnära tjänster.

Majoriteten av avdragen som beviljats kommer från den fjärdedel av hushållen som har högst inkomster.

Tänk om regeringen, istället för att satsa skattepengar för städhjälp åt de rika som verkligen har råd att betala sin j-kla städning själva, satsat pengarna på att t.ex. anställa alla de undersköterskor som blivit uppsagda.

Så slåss jag för kvinnor som har lägre löner!

Sämst i klassen…

torsdag, mars 4th, 2010

Flera borgerliga företrädare har vid upprepade tillfällen sagt att nästa val kommer att handla om jobben och ekonomin.

Före valet 2006 så anklagades vi för att ”gömma undan folk” i åtgärder – förra veckan kunde vi läsa om ”Praktikanter dumpas på myndigheter” i bl.a. DN.

SCBs senaste Arbetskraftsundersökning har rubriken ”Minskad sysselsättning under 2009”, antalet sysselsatta minskade med 94 000 personer under 2009 jämfört med 2008 och antalet arbetslösa ökade med 104 000 till 408 000 eller 8,3 procent av arbetskraften, antalet långtidsarbetslösa ökade med 42 000 personer till 115 000.

I september förra året sa statsministern ”Värsta stormen över” och så sent som i november sa finansministern ”Ljusare för svensk ekonomi”.

Men nu har ”facit” kommit även på detta…

Ett pressmeddelande från Eurostat visar på att:

 • EU:s ekonomi visar tecken på återhämtning mellan tredje och fjärde kvartalet 2009, BNP har ökat med 0,1 procent.
 • Sveriges BNP har under samma period minskat med 0,6 procent.
 • Sveriges BNP har inte växt en enda gång under 2009. Danmarks, Finlands och Norges BNP började växa redan i somras.
 • Sveriges BNP-minskning har accelererat medan Danmark, Finland och Norge har ökat eller stått still de sista två kvartalen 2009.

Så vi får verkligen hoppas att valet kommer att stå om jobben och ekonomin för vi Socialdemokrater kan bättre! Vi har en politik för fler jobb och för sunda statsfinanser där vi inte lånar till skattesänkningar.

9 500 000 000 kr gav färre jobb!

måndag, mars 1st, 2010

SVT’s Rapport hade igår ett inslag om att regeringens sänkning av arbetsgivaravgifter för unga inte på ett avgörande sätt påverkat de ungas jobbsituation.

Förra året gick sysselsättningen bland personer mellan 15 och 25 år ned med 4 procent, jämfört med 2008. Sysselsättningen har faktiskt gått ner mer i den gruppen än bland de som är lite äldre – och som inte alls fått någon sänkning av arbetsgivaravgiften.

Reformen kostar statskassan 9,5 miljarder kronor i år.

Ett av de företag som har tjänat stora pengar på reformen är McDonalds, där 70 procent av personalstyrkan är under 26 år. För alla under 26 får ju sänkt arbetsgivaravgift – inte bara nyanställda. I runda slängar kan McDonalds tjäna runt 200 miljoner kronor på reformen i år.

LO:s chefsekonom Lena Westerlund tycker att det är bortkastade pengar:

-De här siffrorna tyder på det som ekonomisk forskning visat tidigare – man kan inte med sänkta arbetsgivaravgifter öka sysselsättningen i en åldersgrupp på det här viset. Det ger inte den effekten.

Vi har i vår Budgetmotion för 2010, en budget för fler jobb, ett femstegs program, tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet, för fler ungdomsjobb:

1. Jobbstart för unga

2. Ungdomslyft

3. Fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik – och krav på utbildning efter ett års arbetslöshet

4. Fler platser i KY och högskola – och bättre kvalitet

5. Snabbare övergång från studier till arbete

Färre kvinnor i kommunal sektor

torsdag, februari 18th, 2010

Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningen (AKU) publicerades idag. Där kan man läsa att i januari minskade antalet sysselsatta i åldern 15–74 år med 80 000 jämfört med januari 2009. Antalet arbetslösa ökade samtidigt med 108 000 personer i januari. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,4 procent av arbetskraften.

Hemska siffror vilket återigen visar att den moderatledda regeringen har tappat greppet om jobben. Lite längre ner i pressmeddelandet kan man läsa ännu värre siffror.

En stor del av sysselsättningsnedgången skedde liksom under 2009 inom tillverkningsindustrin, som i januari i år sysselsatte 50 000 färre än i januari för ett år sedan. Därtill minskade antalet anställda kvinnor i kommunal sektor med 47 000. Det är andra månaden i rad som den kommunala sektorn uppvisar en statistiskt säkerställd nedgång.

Antalet tidsbegränsat anställda uppvisar inte någon statistiskt säkerställd förändring totalt sett. Däremot var antalet tidsbegränsat anställda kvinnor färre än för ett år sedan.

Återigen är det kvinnorna som får ta den största smällen och det i den kommunala sektorn och där har det verkligen inte märkts av någon minskning i ”orderingången” utan det är full fart som vanligt. Men nu är det alltså 47000 kvinnor mindre som skall göra samma jobb som för ett år sedan och dessutom med mindre tidsbegränsade tjänster. Är det någon som är förvånad att en stor majoritet kvinnor stöder de rödgröna i opinionsundersökningarna – nu är det upp till männen att visa solidaritet!

Idag kan vi också läsa (i bl.a. DN) att de allra flesta som utförsäkrades från sjukförsäkringen vid årsskiftet har fått lägre ersättning i januaritvärt emot vad ansvarige ministern Sven Otto Littorin utlovade i december.

Lögn, förbannad lögn och statistik

fredag, februari 5th, 2010

Uttrycket ”Lögn, förbannad lögn och statistik” är ju något som man hör ganska ofta men när det gäller vår statsminister Fredrik Reinfeldt så borde man ändra ordningen till ”Statistik, Lögn och förbannad lögn”. Först sa Reinfeldt i SVT debatten att det hade blivit 100 000 fler sysselsatta under deras regeringstid vilket senare visade sig vara fel eftersom åldersperioderna i statistiken hade ändrats.

I riksdagen denna veckan sa statsministern ”Under 2009 var 40 000 fler i åldrarna 16-64 år sysselsatta jämfört med 2006, då regeringen tillträdde” men det är också fel. På bloggen Alliansfritt Sverige finns en rapport om detta. Rapporten förklarar också hur han, om Reinfeldt skulle vilja räkna ärligt, skulle komma fram till en minskning på 51 000 sysselsatta. Kortfattat går rapporten ut på att 40 000 fler sysselsatta får man fram om man räknar medelvärdet av sysselsättningen samtliga månader 2006 (4 340 600) och medelvärdet av sysselsättningen samtliga månader 2009 (4 380 800) och får det alltså till en höjning på 40 000 sysselsatta.

2006 är alltså ett medelvärde av året regeringen Reinfeldt tog makten, inte tidpunkten. 2009 är alltså inte slutet av 2009 – den senaste statistiken, utan ett medelvärde av året. På detta sätt kan Reinfeldt delvis tillräkna sig den ökade sysselsättning på 153 900 personer som skedde under perioden januari-oktober 2009, då Socialdemokraterna fortfarande var vid makten. Han kan också bortse från en del av den minskning i sysselsättning på 38 000 människor som skedde under 2009, då Alliansen var vid makten.

För att citera en före detta vänsterledare ”Nån j-vla ordning får det väl ändå vara…”

Vart tog centern vägen?

onsdag, november 25th, 2009

Det fanns en gång ett Centerparti som byggde på folkrörelseidén. Ett Centerparti som visste var det hade sina rötter och som vi kunde samarbeta med på riksplanet i flera viktiga frågor. Sedan Maud Olofsson tog över Centerpartiet och ”Stureplans centern” fick allt för mycket att säga till om så kan man undra vart Centerpartiet har tagit vägen. Nu är det höger om högern som gäller och att överträffa de andra borgerliga partierna i skattesänkningar. Bort med tanken om att värna den ”lilla människan” och landsbygden utan full fart framåt för att kasta ut LAS, statligt ägda företag, öppna upp allting för konkurrens och ja tack till kärnkraft.

Den senaste tidens opinionssiffror pekar på att svenska folket har vänt centern ryggen och med tanke på den senaste tidens turbulens med Vattenfall, Saab och jobb till sonen så ser väl inte framtiden så ljus ut för Maud Olofsson och centern. Vad vill nu Maud Olofsson och centerpartiet satsa på i den kommande valrörelsen för att stoppa den skenande arbetslösheten och för att rädda statens ekonomi där regeringen lånar till skattesänkningar? Jo, ännu flera skattesänkningar – man tar sig för pannan…

Thomas Östros kommenterar Centerpartiets skatteförslag:

– Centerpartiet fortsätter att prioritera sänkt skatt för dem med miljoninkomster. Maud Olofsson skulle, med Centerns förslag, få sänkt skatt med över 70 000 kronor om året. Hur många jobb skapas för att Maud Olofsson får stora skattesänkningar på lånade pengar?

– Förslaget skulle innebära att de offentliga finanserna försämrades ytterligare, samtidigt som arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Vem ska betala den stora skattesänkarskuld som den borgerliga regeringen drivit fram och som Centerpartiet vill förvärra?

– Förr tog Centern ansvar för jobben och ekonomin, men inte längre. Vad har hänt med det ansvarsfulla Centerpartiet? Olof Johansson skulle aldrig ha föreslagit stora skattesänkningar på lånade pengar. Men hans perspektiv sträckte sig längre än till finansfolket runt Stureplan.

Jobbcoacher…

tisdag, november 10th, 2009

Jobbcoacher är en av regeringens satsningar på att minska arbetslösheten, och de senaste dagarna har vi i media kunnat läsa om hypnos, hjärntvätt, beröringsterapi, dömda brottslingar, avancerade skattesmitare, etc. kort sagt ett rejält och totalt fiasko.

Regeringen tror att arbetslösheten beror på att de arbetslösa och sjuka är passiva och inte vill arbeta och därför har ersättningarna sänkts och villkoren skärpts. Utbildning och aktiva åtgärder för att bekämpa den skenande arbetslösheten har ersatts av privata coacher och uppmuntrande tillrop.

Sven-Erik Österberg skriver i en debattartikel i Aftonbladet igår vad vi Socialdemokraterna vill satsa på för åtgärder i stället för jobbcoacher:

 • Ett kunskapslyft med fler utbildningsplatser. Lågkonjunkturen är ett utmärkt tillfälle att satsa på utbildning. Vi vill investera i fler platser på bland annat komvux, yrkesutbildning, arbetsmarknadsutbildning och högskola. Då står vi rustade när konjunkturen vänder.
 • Kompetensförsäkring för alla löntagare. Den ska göra det möjligt för människor att utbilda/vidareutbilda sig i arbetslivet så att de långsiktigt kan behålla sitt jobb eller kunna byta arbetsuppgifter, bransch och yrke. Arbetsmarknadens parter ska medverka i utformningen av försäkringen. Utbildning är en färskvara med allt kortare bäst före-datum. Investeringar i kunskap ger människor ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden och företagen får lättare att anställa personal med rätt kvalifikationer.
 • Bygg om delar av Arbetsförmedlingen till en kompetensförmedling. Arbetsförmedlingen måste förmedla ny och bättre anpassad kompetens, inte bara jobb som svarar mot befintlig kompetens. Den nya kompetensförmedlingen ska fungera inte bara vid arbetslöshet utan också när man vill byta jobb eller hitta relevant utbildning. Både korttids- och långtidsutbildade ska få bra stöd. Kompetensförmedlingen ska också erbjuda nyanlända en individuell, flexibel och yrkesinriktad svenskundervisning som kan kombineras med arbete och praktik.
 • En utvidgad arbetsmarknad ska utvecklas för personer som har mycket svårt att få jobb. De ska erbjudas individuella och flexibla vägar tillbaka till arbetslivet. Människor med behov av stöd ska inte skickas fram och tillbaka mellan olika myndigheter.
 • Kunskap som förvärvats i arbetslivet eller utomlands ska valideras enligt en enhetlig nationell modell. Människor som lärt sig mycket i arbetslivet eller har en utländsk utbildning får ofta starta från ruta ett när de vill utbilda sig. Men de behöver snarare komplettera sina faktiska kunskaper. Med kunskapsvalidering blir utbildningen effektivare och snabbare.

Vid årsskiftet kommer tiotusentals personer med sjukersättning att föras över till Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan konstaterade i förra veckan att en tredjedel av de utförsäkrade inom några månader kommer att vara tillbaka som nya sjukfall. Jobbpolitiken, den fråga de borgerliga partierna gick till val på, faller i stycken. Det är snart bara regeringens ministrar som inte vill se haveriet.

Arbetslösheten skenar

torsdag, november 5th, 2009

Idag kom Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetskraftundersökning (AKU) för tredje kvartalet 2009 och den visar på skrämmande siffror:

 • Drygt hälften av befolkningen i åldern 15-17 år, eller 3 630 000 personer, ej i arbete.
 • Det är en ökning med 84 000 personer jämfört med samma period förra året. Ökningen beror främst på en uppgång i antalet arbetslösa som ökade med 119 000 personer till 399 000.
 • Nästan var tredje arbetslös, eller 125 000, var långtidsarbetslös.

Under tredje kvartalet 2009 var det 2 018 000 personer i åldern 15-74 år som stod utanför arbetskraften. Det är en ökning med 85 000 personer jämfört med tredje kvartalet 2008. Det innebär att andelen av befolkningen som var utanför arbetskraften ökade med 0,9 procentenheter till 29,0 procent. Andelen män som var utanför arbetskraften under tredje kvartalet 2009 var 26,0 procent, motsvarande andel bland kvinnorna var 32,0 procent.

Gruppen ej i arbetskraften innefattar fyra grupper: sjuka inklusive förtidspensionärer av hälsoskäl (6,2 procent av befolkningen i åldern 15-74 år), studerande på heltid (5,5 procent), pensionärer (11,2 procent) samt övriga (6,1 procent). Det är framförallt de heltidsstuderande som inte sökt eller kunnat ta ett arbete som har ökat.

Besvärande för regeringen som gick till val på att minska det så kallade ”utanförskapet” men sanningen är tvärtom. Nu försöker man trixa med siffror för att ”bevisa” motsatsen, om detta skrev Tomas Eneroth (S) ett inlägg på politikerbloggen.se igår: “Maud Olofsson försöker dölja den ökade arbetslösheten” andra bloggare har också upptäckt detta.

Svenska folket börjar som tur är se vilket parti som har bäst politik för att hantera jobbfrågan, detta kunde man läsa om i Sveriges hemligaste SIFO undersökning (det har inte varit lätt att hitta den i någon större media…)

Vi sätter jobben först!

tisdag, oktober 6th, 2009

Idag har jag varit i Alingsås för att, tillsammans med Christina Oscarsson som också är (S) riksdagsledamot från Norra Älvsborg, presentera den Socialdemokratiska budgetmotionen.

Arbetslösheten och framför allt ungdomsarbetslösheten ökar lavinartat i hela landet och även i Lerum. Jämfört med maj 2008 är arbetslösheten idag i Lerum ungefär tre gånger så hög totalt och drygt sex gånger högre för ungdomar.

Vad gör den moderatledda regeringen åt detta? Sänker skatten – med lånade pengar!

Vad gör den moderatledda majoriteten i Lerum åt detta? Ingenting!

Arbetslösheten måste mötas genom investeringar i framtidens jobb. Det kräver utbildning, minskade klyftor och utvecklad välfärd.

Den Socialdemokratiska budgetmotionen i riksdagen skulle skapa mer än 100 000 jobb och utbildningsplatser vilket för Lerums del skulle innebära mer än 400 jobb och utbildningsplatser (för hela Västra Götaland nästan 17 000).

Regeringens besparingar på utbildningsområdet har gjort det svårare för företag att hitta kvalificerad arbetskraft och för arbetslösa att skaffa sig nödvändig kompetens för att få jobb. Vi vill bl.a. investera i 52 000 utbildningsplatser i ett brett Kunskapslyft vilket för Lerum skulle innebära över 100 nya platser i Komvux (för hela Västra Götaland nästan 9000).

Fler och långsiktiga investeringar i kommuner och landsting skapar jobb och välfärd inom skola, vård och omsorg. Barn och unga skall inte behöva betala priset för krisen. Nu behövs mer personal och mindre klasser i skolan. Nu behövs resurser till sjukvården. Vi vill investera 11 miljarder kr för fler anställda i välfärden vilket för Lerums del skulle innebära en förstärkning av den kommunala ekonomin med 27 miljoner kr (för hela Västra Götaland drygt 750 miljoner kr).

Allt om vår budgetmotion hittar du på Socialdemokraternas hemsida