Archive for the 'Fastighetsskatt' Category

Skattechock för 8 stycken!

onsdag, maj 26th, 2010

Skattechock är något som borgerliga debattörer brukar kalla vårt förslag till ny fastighetstaxering. Att många ”vanliga” husägare kommer att få höjd skatt är också något som hörs i debatten.

De borgerliga partierna lovade i valrörelsen att avskaffa fastighetsskatten. Så har inte skett. Däremot har de med högt taxerade småhus fått sin skatt kraftigt sänkt, medan många vanliga småhusägare bara har fått se sin fastighetskatt byta namn till ”fastighetsavgift”. Numera beskattas ett radhus i Gråbo lika hårt som en lyxvilla i Hovås. Det är orimligt. Den rikaste tiondelen av befolkningen fick en tredjedel av skattesänkningen.

Fastighetsskatten har förändrats utan att någon har kunnat överblicka de fulla konsekvenserna av det. En retroaktiv skatt har införts på uppskov med reavinstskatten.

Vi vill ge villaägarna lugn och ro. Därför är vårt gemensamma budskap till landets villa-, radhus-, bostadsrättsägare och hyresgäster att den nuvarande modellen för fastighetsskatt kvarstår med tre tydliga förbättringar för att öka rättvisan, skapa neutralitet mellan boendeformer och öka rörligheten på bostadsmarknaden, inte minst i storstäderna.

• Rättvisa: De som har de dyrare villorna värda över cirka sex miljoner (dvs. ett taxeringsvärde om 4,5 miljoner eller mer) kommer att få höjd skatt. Begränsningsregeln utvidgas så att fler småhusägare omfattas och skyddas av höjningen. Vår begränsningsregel innebär att ingen ska betala mer än 4 % av sin inkomst i fastighetsskatt för sitt permanentboende.

• Neutralitet: Fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks från 0,4 till 0,22 procent. Neutraliteten mellan olika boendeformer utreds och åtgärder vidtas .

• Rörlighet: Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas successivt bort, givet att det statsfinansiella läget så tillåter och att det finansieras på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt.

Cirka 30 000 fastigheter får höjd skatt pg. att de är taxerade till mer än 4,5 miljoner kronor, cirka 1 % av landets småhus (dvs. 99 % berörs inte)

Cirka 50 000 fastighetsägare kommer få sänkt fastighetsskatt pg. vår utvidgade begränsningsregel

Cirka en miljon lägenheter berörs av vårt förslag om sänkt fastighetsskatt för flerfamiljshus (hyresrätter och bostadsrätter)

Argumentet att ”vanliga” husägare drabbas håller alltså inte, 99% av befolkningen berörs inte.

I min hemkommun Lerum så finns det 8 st hus (av totalt 10 774) som har ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor – de kommer nu att få betala mer i fastighetsskatt, så vida de inte berörs av begränsningsregeln, resten får oförändrad eller sänkt fastighetsskatt.