Archive for the 'Energi' Category

Tre år försenat, 22 miljarder kronor över budget, 3000 brister.

torsdag, mars 25th, 2010

Den 17:e juni är det planerat att riksdagen skall rösta om regeringens förslag att det skall bli tillåtet att bygga nya kärnkraftsreaktorer.

Hoppas att de tveksamma ledamöterna (vilket bl.a. Ny Teknik skriver om) tar sig en titt på det finska kärnkraftsbygget. TV4 rapporterade om bygget igår och just nu är det tre år försenat och 22 miljarder kronor över budget. Över 3000 rapporter om brister i konstruktionen har redan rapporterats, allt ifrån materialproblem till bristande svetsning.

Fiasko är ordet som används om projektet.

Vi säger nej till gasledningen!

torsdag, november 5th, 2009

Den borgerliga regeringen har nu sagt ja till den ryska gasledningen Nord Stream på Östersjöns botten.

www.rodgron.se kan man läsa följande:

– Vi i den rödgröna oppositionen säger bestämt nej till den rysk-tyska fossilgasledningen på Östersjöns botten. Det är ett gemensamt tydligt besked i en av de absolut största frågor som den svenska regeringen har haft att hantera. Den har både miljömässiga och säkerhetspolitiska dimensioner, säger Mona Sahlin, Lars Ohly, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson i en gemensam kommentar.

– Gasledningen är ett synligt test på vilken vikt regeringen lägger vid Östersjöfrågorna, något som man i ord säger att Sverige ska fortsätta att driva i samma takt som innan regeringsskiftet.

– Ett godkännande av gasledningen binder fast Europa i ett beroende av rysk gas och innebär allvarliga miljörisker i ett mycket känsligt havsmiljöområde. Varje ny fastlåsning i miljardinvesteringar i naturgas försenar europeiska investeringar i förnybar energi. Det ger också Ryssland ökade möjligheter att använda energi som påtryckningsmedel i EU.

– Regeringen öppnar i och med ett godkännande av gasledningen för naturgasanvändning i Sverige. Det skulle göra Sverige mer beroende av fossila bränslen för sin energiförsörjning.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) är den minister som har handlagt frågan och med detta och sin ändrade inställning till kärnkraft så sopades de sista spåren bort av ett centerparti som ville framställa sig som ett miljövänligt parti.

Kris för vindkraften i alliansens Sverige

torsdag, juni 18th, 2009

Debattartikel i Göteborgs-Posten idag 18/6:

Näringsminister Maud Olofsson har under lång tid pratat vitt och brett om hur mycket vindkraft som ska byggas ut i Sverige. Men hur mycket hon än pratar visar verkligheten på en annan utveckling.

Under 2008 uppfördes 134 vindkraftverk i Sverige med en total effekt av 236 MW. I år räknar branschorganisationen Svensk vindenergi med en kraftig minskning till drygt 150 MW. På ett år minskar alltså vindkraftsinvesteringarna med mer än en tredjedel i Maud Olofssons Sverige. Det är en rejäl kris för den bransch som näringsministern säger sig värna. Vilka insatser väljer då regeringen att vidta när vindkraften är i en allvarlig kris i Sverige?

Förbluffande nog väljer regeringen att, när vindkraften som mest behöver stöd,i stället införa nya hinder som riskerar att ytterligare försvåra och förlänga vindkraftens kris. I stället för att underlätta planering av vindkraft inför regeringen ett kommunalt veto som enligt vindkraftsbranschen riskerar att minska intresset att bygga vindkraft ytterligare.

Färre kooperativ
Som ett extra slag mot vindkraften har nu skattemyndigheten beslutat sig för att ta ut en extra skatt på kooperativ vindkraft, kallad uttagsskatt. Som följd av skatten har ansökningarna för att bli delägare i ett kooperativt vindkraftverk fallit som en sten, till mindre än en tjugondel av tidigare nivåer. Regeringen ser passivt på och vägrar ingripa när den kooperativa vindkraften håller på att helt försvinna i Sverige.

Detta är särskilt oroande eftersom gemensamt ägande av vindkraftverk ökar acceptansen för vindkraft och gör det lättare att genomföra mer storskaliga vindkraftsprojekt i Sverige. Dessutom har den kooperativa vindkraftsutbyggnaden varit stabil även i lågkonjunkturer och skulle därför ha kunnat bidra till att klara vindkraftsbranschen genom den ekonomiska kris vi nu är inne i. Sedan tidigare finns flera undantag från reglerna om uttagsskatt, bland annat för lantbrukare som eldar gårdens bränsle för att värma sitt bostadshus. Det är för oss oförståeligt varför regeringen inte vill ändra reglerna på liknande sätt även för den kooperativa vindkraften så att den kan fortsätta växa i stället för att slås ut.

Vi som representerar det rödgröna regeringsalternativet har de lösningar som i verkligheten kan lösa vindkraftens kris. Vi är överens om att öka stödet till vindkraften genom att höja nivån för de gröna elcertifikaten i Sverige. Vi vill också pröva ett nytt fastprissystem för förnybar el som ger långsiktigt säkra intäkter för både dem som bygger och dem som finansierar ny vindkraft. Det är fastprissystem som ligger bakom den stora och snabba utbyggnaden i till exempel Danmark, Tyskland och Spanien – de länder som lyckats bäst med vindkraftsutbyggnaden i Europa.

Behöver veta vad som gäller
Vi tar avstånd från regeringens nyligen införda kommunala vindkraftsveto eftersom vi vet att vindkraftsföretagen behöver förutsägbarhet för sina byggplaner och inte ökad osäkerhet. Och till skillnad från regeringen säger vi klart nej till uttagsskatten. Det är inte rimligt att skattemyndigheten tillåts tolka regelverken så att den kooperativa vindkraften helt slås ut i Sverige.

En handlingskraftig regering hade snabbt kunnat ändra regelverken så att den kooperativa vindkraften kunde räddas. Men en sådan regering kommer Sverige uppenbarligen inte få förrän efter valet 2010. Den stora förloraren under tiden blir den svenska vindkraften och det globala klimatet.

Per Bolund
riksdagsledamot (MP)
Kent Persson
riksdagsledamot (V)
Renée Jeryd
riksdagsledamot (S)

I huvudet på en joggare

onsdag, april 8th, 2009

När huvudet är fullt och alla goda idéer är slut joggar jag kortare eller längre sträckor. Ju mer fullt huvudet är desto längre sträcka springer jag.

När jag springer tänker jag ofta på hur orättvis vår regering är, inte bara för oss människor, utan även för vår miljö och vårt klimat. Regeringen har tagit bort en massa goda incitament som skulle ha gjort det lättare för klimatet att återhämta sig, såsom klimatinvesteringsprogram och miljöbilspremier. Dessutom sänker de ambitionsnivåerna för hur fort förnyelsebar energi ska införas.

När jag springer tänker jag på mina barn och förhoppningsvis kommande barnbarn. Hur ska världen se ut för dem om Moderaterna får styra i Sverige och i Europa? Kommer de att dö i översvämningar eller i någon infektionssjukdom?

Det är viktigt att rösta för ett socialistiskt Europa och ett socialdemokratiskt Sverige, annars har vi snart ingen värld kvar. När jag springer tänker jag på hur många jobb vi skulle kunna skapa genom att satsa på det förnyelsebara. Marknaden kan inte lösa klimatkrisen. Det är du ochjag tillsammans som kan göra
något för jobben, miljön och klimatet, och det gör vi genom en rättvis fördelningspolitik.

När jag springer tänker jag på de beslut som jag som socialdemokrat vill fatta. Alla de investeringar i modern forskning och klimatsmart teknik som behövs för att skapa de nya gröna jobb som vi i Västsverige så väl behöver. Med tanke på borgarnas brist på politik kan de inte ta särskilt många joggingturer. 

Krönika i NyTid 6/4 2009

Medlemsmöte om uran

måndag, mars 30th, 2009

Ikväll har vi haft medlemsmöte i AK om uran. Olov Holmstrand från Naturskyddsföreningen talade om uran, uranbrytning och kärnkraft. Mycket intressant.

Fossilgasutbyggnad

tisdag, mars 17th, 2009

Den här interpellationen lämnade jag in i fredags till näringsminister Maud Olofsson (C):

I regeringens energiutspel formulerar regeringen den svenska naturgaspolitiken. Dessa formuleringar används:

”Naturgasen kan ha betydelse för en omställningsperiod … Infrastruktur för naturgas kan utvecklas på kommersiella villkor och på så sätt som understödjer en successiv introduktion av biobränslen.”

Den tidigare formuleringen från propositionen Nationell klimatpolitik i global samverkan (2005/06:172) löd:

”Det finns vare sig energipolitiska skäl eller klimatpolitiskt utrymme för en storskalig utbyggnad av naturgasnätet … En storskalig utbyggnad av naturgasnätet riskerar med stor sannolikhet att ta marknadsandelar från biobränslen. För att skapa förutsättningar för att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen är det därför avgörande att inte en sådan utbyggnad sker. Den samhälleliga bedömningen av naturgasprojekt ska göras i samband med tillståndsprövningen.”

Regeringens förslag innebär en öppning för ett större fossilberoende i Sverige och riskerar att förnybar kraftvärme baserad på biobränsle slås ut. Den nya hållningen innebär också att den ryska gasledningen genom Östersjön, Nord Stream, kan få en grenledning till Sverige om den motiveras kommersiellt.

Med anledning av vad som anförts vill jag ställa följande frågor till näringsministern:

Har näringsministern övervägt vilka konsekvenser en storskalig naturgasutbyggnad kommer att få för den planerade utbyggnaden i Sverige av biokraftvärme?

Har näringsministern gjort beräkningar att Sveriges försörjningstrygghet skulle öka genom storskalig introduktion av naturgas i Sverige? 

På besök i Piteå

måndag, mars 16th, 2009

Idag är jag i Piteå, när man reser hit så börjar man inse vilket otroligt stort land Sverige är. Startade hemifrån strax efter 5 och drygt 6 timmar senare är jag nu framme med flyg via Stockholm.

Det finns en stor potential för nya, gröna jobb, om vi investerar i modern, miljövänlig teknik. Det är särskilt viktigt i den ekonomiska kris vi nu befinner oss i. Därför vill vi socialdemokrater investera i energiforskning och kommersialisering av grön teknik. Vi åker nu ut och tittar på några exempel i Piteå som skapat både arbetstillfällen och som bidrar till en bättre miljö.

Bland annat skall vi besöka Besök Bondön vindkraftverkspark, Solander Sience Park, SunPine Biodiselfabrik och BoxModul.

Med på besöket är också Karin Åstrom (S) från Näringsutskottet och Fredrik Lundh (S) från Civilutskottet.

Rekordhögt stöd för mer vindkraft

fredag, mars 13th, 2009

Igår kunde vi läsa att svenska folket vill ha mer kärnkraft men idag hittar man på lite mer undanskymd plats att det är vindkraft som svenska folket vill ha.

Hela 80 procent av svenska folket vill ha mer vindkraft och samma siffra för kärnkraften är 19 procent. Bara 3 procent vill ha mindre vindkraft mot 42 procent som vill ha mindre kärnkraft. Det ”stora stödet” för kärnkraft får man genom att slå ihop siffrorna för de som vill ha mer kärnkraft (19%) och de som tycker att det är bra som det är (31%).

Igår var det dags för två anföranden i riksdagen: Ändringar i lagen om elcertifikat – tilldelningsprinciper och förhandsbesked samt om Europeiska energinät, det var andra och tredje gången jag var uppe i riksdagens talarstol och nu börjar det kännas bra. Snart är det dags för interpellationsdebatt med Maud Olofsson!

Nu sitter jag på tåget för att åka från ett snöigt Stockholm till ett lika snöigt Lerum – skulle det inte vara vår nu?

Utan röd energi stannar Sverige… det blå alternativet är inte hållbart!

onsdag, februari 25th, 2009

…det är inte olja och gas som ger mer jobb.
…det är inte kärnkraft och elkablar som ger ett bättre klimat.
…det är inte osäkra energiöverenskommelser som ger välfärd i Sverige.
…vill du ha ett jobb ska vi inte satsa på olja och gas.
…vill du ha ett bra klimat är inte kärnkraften lösningen.
…välfärden i Sverige behöver säkra, hållbara energi överenskommelser.
…Olofsson och Borg säger nej till jobben, klimatet och välfärden genom att de slutar att satsa på den gröna sektorn för att istället satsa på olja och gas.

…Sahlin och Ericsson säger ja till jobben, klimatet och välfärden genom att satsa på förnyelse energi, modern forskning och klimatsmart teknik.
Dina barn och mina framtida barnbarn vill att vi investerar i klimatsmarta lösningar och målet för vår röda energipolitik är att den hållbar flera generationer fram i tiden. Vi ska lämna över ett Sverige som bygger på rättvis, solidarisk och röd energiförsörjning.