Archive for the '1:a maj' Category

1:a maj tal

måndag, maj 3rd, 2010

1:a maj, Lerum 2010.

Partivänner!

Årets Första Maj är speciellt: Det är valår! Om fem månader ska vi bryta 40 år med borgerligt styre här i kommunen. Behålla makten i Regionen. Och efter nästan 90 år av allmän och lika rösträtt få en kvinnlig och Socialdemokratisk statsminister.

Det kommer att bli en valrörelse där all kraft kommer att behövas. Vi måste dra nytta av att vi är en folkrörelse och att vi är många som vill bygga en bättre framtid. Vi måste bli fler och vi måste tala politik. Vi måste tala om att politik gör skillnad.

Det är just du som idag firar första maj som gör skillnad. Gör vad du kan för att dra ditt strå till stacken. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något.

Vi vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land och Lerum en möjligheternas kommun. Varje barn ska ha rätt till en bra start i livet. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjligheten att växa och ta sin del av ansvaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet många gånger. Det gör Sverige och Lerum starkt.

Idag händer något annat. Sverige är fortfarande ett bra land att leva i, men fler och fler möter stängda dörrar. Det finns för få jobb att söka. Ungdomsarbetslösheten är Europas högsta.

Landets ekonomi går med underskott när skatten sänks på lånade pengar. Och alla får inte sänkt skatt, inte de arbetslösa, inte de sjuka och inte heller pensionärerna. Trotts att pension är uppskjuten lön. Den skattesänkning som borgarna lovat pensionärerna kommer att ätas upp av lägre pensioner.

Klyftorna mellan människor ökar. Barnfattigdomen breder ut sig. De 100 miljarderna i skattesänkningar som regeringen gjort gör att det inte längre går att värna jobben, infrastrukturen och välfärden.

Partivänner,
Fler jobb betyder en stark ekonomi. Stark ekonomi är grunden för en fungerande välfärd. Det hänger ihop. Jobben – Ekonomin – Välfärden.

Men jobben är mer än så.

Jobb skapar frihet.

Jobb är vägen till lön och egen försörjning.

Jobb är vägen till delaktighet, gemenskap och självkänsla.

Välfärden – detta kanske luddiga begrepp som rymmer så mycket, berör oss alla. Här har vi en tydlig kontrast i politiken. Vi socialdemokrater kommer inte att vika en tum. Välfärden ska hålla hög kvalitet och ska betalas av oss alla tillsammans. En bra vård, skola och omsorg ska ges till alla efterbehov och inget annat.

Fler jobb betyder bättre ekonomi. Då kan vi höja kvaliteten i sjukvården och skolan och minska de ökande klyftorna. Det är smartare att lösa problemen tillsammans än att ställa yngre mot äldre, sjuka mot friska, män mot kvinnor och arbetslösa mot dem med jobb.

Sverige tjänar på Rättvisa. Ett jämlikt Sverige i jobb, med stark ekonomi gör att alla får möjlighet att leva ett rikare liv.

Vår svenska välfärds- och arbetsmarknadsmodell är hotad. Det är inte längre självklart att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det är inte heller självklart att vi gemensamt ska äga viktiga företag som exempelvis Posten och SJ.

Dessutom monters den gemensamma vården, skolan och omsorgen ned och privata vinstintressen tar över. Gemensamma resurser ska inte gå till aktieägarnas vinstuttag.

En grundtanke i den generella välfärden är att sjukförsäkringen ska ge det stora flertalet löntagare en bra trygghet mot inkomstbortfall om de blir sjuka.

Successivt urholkande sjukförsäkringar tvingar fram mer av privata försäkringar som ökar klyftorna i samhället och undergräver förtroendet för de gemensamma trygghetsförsäkringarna.

Antingen har vi en fungerande sjukförsäkring där många löntagare har ett anständigt skydd. Eller också blir det en miniförsäkring som inte hjälper människor tillbaks till arbetslivet.

Regeringen har förstört A-kassan och trängt ut över en halv miljon människor, som inte längre har något skydd i dessa tider av massarbetslöshet och lågkonjunktur.

En socialdemokratisk styrd regeringen kommer att förbättra A-kassan med att införa lägre kostnad för försäkringen, en ökad trygghet, högre ersättning samt möjlighet till omställning.

Mötesdeltagare:
På måndagen den 3 maj kommer vi i Sveriges riksdag lägga vår budgetmotion. Där presenterar vi hur vi finansierar våra investeringar i jobb och välfärd. Det handlar om att öka rättvisan i skattesystemet. Fler jobb mindre klyftor är vår politik.

Regeringen har tidigare ägnat all kraft att gnälla på att vi inte presenterar dessa förslag. Nu ägnar borgarna all kraft åt att gnälla på hur vi presenterar förslagen. Det är en osammanhängande politik när Sverige så väl behöver en regering som tar ansvar för landets utveckling.

Sverige behöver en ny färdriktning. Vi vill investera i en utveckling som gör både samhället och individen friare. För det behöver vi starka offentliga finanser. Vår prioritering är glasklar: Välfärden måste sättas före nya stora skattesänkningar.

25 000 välfärdsarbetare har försvunnit från den gemensamma välfärden. Enligt regeringens egen prognos fortsätter uppsägningarna i välfärden i år. Istället för att tillföra pengar till kommuner och lansting väljer borgarna återigen att sänka skatten för de med goda inkomster.

Orättvisorna kommer att växa med en borgerlig regering. De som redan har mest kommer att få ännu mer.

Skatt är inget mål i sig, skattesatserna ska sättas utifrån de behov som våra medborgare har för att Sverige ska bli Möjligheternas Land, Väst Sverige ska bli Möjligheternas Region och Lerum ska bli Möjligheternas Kommun.

Med en socialdemokratisk regering kommer Lerum att få 19 miljoner i ökade statsbidrag under 2011. 4 miljoner av dessa är så kallade riktade bidrag som ska gå till renovering av skolor, barnomsorg vid obekväm arbetstid, traineeprogram och att erbjuda heltidstjänster.

2012 kommer det att innebära ytterligare 16 miljoner i stadsbidrag. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet, det kommer att gynna alla.

Men då gäller det att vi lyckas ta makten den 19 september.

Och det kommer vi att lycka med, men det kommer att bli en tuff match.

Det gäller att vi lyckas tala med tillräckligt många om vår politik. Valet kommer att handla om fler jobb eller ökade klyftor. Om vår politik bli tydligt så tror jag att de flesta, precis som du och jag, vill byta regering och kommunledning.

Partivänner, vi tror på något. Vi tror på att det är möjligt att bygga något tillsammans, att frihet och jämlikhet betyder något – också i praktiken.

Vi ska kämpa för att vinna väljarnas förtroende – för att göra Sverige till möjligheternas land och Lerum till möjligheternas kommun.

Och det börjar vi med redan idag!