Arbetslösheten skenar

By Renée Jeryd. Filed in Jobben, Jobbävning, Maud Olofsson, Politik  |  
TOP del.icio.us digg

Idag kom Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetskraftundersökning (AKU) för tredje kvartalet 2009 och den visar på skrämmande siffror:

  • Drygt hälften av befolkningen i åldern 15-17 år, eller 3 630 000 personer, ej i arbete.
  • Det är en ökning med 84 000 personer jämfört med samma period förra året. Ökningen beror främst på en uppgång i antalet arbetslösa som ökade med 119 000 personer till 399 000.
  • Nästan var tredje arbetslös, eller 125 000, var långtidsarbetslös.

Under tredje kvartalet 2009 var det 2 018 000 personer i åldern 15-74 år som stod utanför arbetskraften. Det är en ökning med 85 000 personer jämfört med tredje kvartalet 2008. Det innebär att andelen av befolkningen som var utanför arbetskraften ökade med 0,9 procentenheter till 29,0 procent. Andelen män som var utanför arbetskraften under tredje kvartalet 2009 var 26,0 procent, motsvarande andel bland kvinnorna var 32,0 procent.

Gruppen ej i arbetskraften innefattar fyra grupper: sjuka inklusive förtidspensionärer av hälsoskäl (6,2 procent av befolkningen i åldern 15-74 år), studerande på heltid (5,5 procent), pensionärer (11,2 procent) samt övriga (6,1 procent). Det är framförallt de heltidsstuderande som inte sökt eller kunnat ta ett arbete som har ökat.

Besvärande för regeringen som gick till val på att minska det så kallade ”utanförskapet” men sanningen är tvärtom. Nu försöker man trixa med siffror för att ”bevisa” motsatsen, om detta skrev Tomas Eneroth (S) ett inlägg på politikerbloggen.se igår: “Maud Olofsson försöker dölja den ökade arbetslösheten” andra bloggare har också upptäckt detta.

Svenska folket börjar som tur är se vilket parti som har bäst politik för att hantera jobbfrågan, detta kunde man läsa om i Sveriges hemligaste SIFO undersökning (det har inte varit lätt att hitta den i någon större media…)

One comment to “Arbetslösheten skenar”

TrackBacks / PingBacks

  1. Pingback
    Bubblaren Sven Otto och retstickan Moore « Ett hjärta RÖTT

Leave a Reply