Äntligen – Nu satsar vi framåt!

By Renée Jeryd. Filed in Jobben, Jobbävning, Skatter  |  
TOP del.icio.us digg

Effekterna av den borgerliga regeringens politik blir tydligare och tydligare för varje dag. Europas näst högsta ungdomsarbetslöshet, rekordvarsel, skenande budgetunderskott, etc. listan kan i princip göras hur lång som helst. Effekterna på välfärden blir också tydligare. Trollhättan tvingades igår varsla 210 anställda och det är skolan som drabbas hårdast med 130 anställda. I min egen kommun, Lerum, så brottas man just nu hur man skall klara av att spara 20 miljoner kronor redan i år.

Vi skall fortsätta att vara en nagel i ögat på regeringen och tala om effekternas av deras politik men vi måste bli tydligare på att tala om vad vi vill och då är det glädjande att se Mona Sahlin och Thomas Östros artikel i DN idag. Nu är det dags att tala om vad vi vill göra och hur vi skulle göra det:

  • Unga måste få möjlighet till jobb, praktik eller utbildning. Vi socialdemokrater kommer i vårbudgetmotionen att presentera ett paket med jobb, praktik och utbildning till Sveriges unga.
  • Kommunerna måste få mer resurser. Jobbkrisen har redan utvecklats till en kvalitetskris i välfärden. Vi socialdemokrater kommer i vårbudgetmotionen att föreslå att minst 5 miljarder kronor skjuts till kommunerna och landstingen 2009. För 2010 krävs än större resurser.
  • Ett brett kunskapslyft med 50 000 nya utbildningsplatser. Det finns inga möjligheter att från samhällets sida ordna fram jobb till alla under krisåren men samhället kan hjälpa till med att ge människor möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. På så sätt ser vi till att svenska löntagare står bättre rustade när krisen väl vänder. Vi socialdemokrater kommer därför att föreslå ett brett kunskapslyft i vårbudgetmotionen.
  • Investera i gröna jobb. Parallellt med jobbkrisen står hela världen inför en omfattande klimatkris. Vi vet att vi behöver ställa om Sverige. Bostäder, skolor och äldreboenden behöver rustas upp och energieffektiviseras. Nya hyresbostäder behöver byggas. Infrastruktur behöver byggas och underhållas. För att dämpa ökningen av arbetslösheten föreslår vi att nödvändiga investeringar tidigareläggs. På så sätt minskar vi arbetslösheten nu och undviker arbetskraftsbrist inom vissa konjunkturkänsliga sektorer som byggsektorn i framtiden.
  • Reparera arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen har kraftigt höjt avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen – och sänkt ersättningen. Resultatet har blivit att en halv miljon löntagare har lämnat försäkringen. Vi vill reparera arbetslöshetsförsäkringen genom att införa ett skatteavdrag som kraftigt sänker avgifterna och höja ersättningen och taket så att de allra flesta får 80 procent i ersättning vid arbetslöshet.

Det är också uppenbart, för nästan alla människor, att för att fixa välfärden så måste vi ha mer pengar och då måste det också bli skattehöjningar för de rikaste. Det går inte att snacka sig till välfärd det måste också till satsningar.

Ser också att arbetet med rådslagen börjar ramla in idag är det t.ex. pressträff om Välfärdsrådslagets förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program. Bra! Nu skall vi tydliggöra vår politik och förklara för väljarna att det finns ett alternativ som är solidariskt, rättvist och jämlikt.

Leave a Reply