Arbetslösheten har ökat med 100 000

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Arbetslösheten | No comments yet.

I dag kom en ny arbetskraftsundersökning (AKU) av SCB. Den visar:

 • Antalet arbetslösa är över 400 000.
 • Det har blivit 100 000 fler arbetslösa på fyra år.
 • Sysselsättningsgraden har minskat med 2 procentenheter – det motsvarar 100 000 jobb.
 • Långtidsarbetslösheten minskar inte – 1 av 3 arbetslösa är långtidsarbetslösa.

 Regeringen har misslyckats med jobbpolitiken!

 • Vid förra valet var arbetslösheten 6 procent. Det kallade Anders Borg för massarbetslöshet. Från den nivån har nu antalet arbetslösa ökat med 100 000. Det är ett fundamentalt misslyckande med regeringens allt överskuggande uppgift.
 • Regeringen har misslyckats med jobben eftersom de drivit en politik med stora skattesänkningar till dem som redan har det bäst. En politik som inte ger några jobb utan bara skapar ökade klyftor och drar isär samhället.
 • En socialdemokratiskt ledd regering kommer att driva ett kraftfullt program för fler jobb och sänkt arbetslöshet. Vi har konkreta, fullt ut finansierade, förslag på 100 000 fler jobb, utbildnings- och praktikplatser.

Om detta och mycket annat skall vi prata om med medborgarna de sista timmarna fram till valet. Flera opinionsundersökningar pekar nu åt rätt håll! Arbetar vi bara på full fart hela vägen fram till söndag kväll så fixar vi detta!

Den rödgröna regeringsplattformen

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Rödgrön | No comments yet.

I dag presenterade de rödgröna partiledarna vår gemensamma regeringsplattform

Våra argument:

 • Det är en regeringsplattform som ger tydliga besked om nya jobb, höjd kvalitet i välfärden och möjligheter för Sveriges unga. En ny rödgrön regering kombinerar effektiva jobbskapande insatser och ansvar för ekonomin med mer personal i skolan och vården. Den borgerliga regeringen vill i stället fortsätta på den inslagna vägen – det blir fyra år till med ökade klyftor och skattesänkningar till vilket pris som helst. Vilket Sverige vi ska ha? Det är vägvalet.
 • Regeringsplattformen innehåller en bred investering i nya jobb och insatser för att stärka människors möjligheter på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. Fler jobb inom industrin och tjänstesektor med till exempel innovationsprogram, mer riskkapital och sänkt moms i restaurangbranschen. Tolv miljarder mer till bland annat fler anställda i skolan och vården. Klimatinvesteringar, infrastruktur och fördubblat byggande av hyresbostäder.
 •  Regeringsplattformen ger barn och unga en bra start genom investeringar i bättre kvalitet och mer personal i skolan (nytt mål max fem barn per anställd i förskolan), och fler vägar in på arbetsmarknaden. Från förskolan – kompetenslyft, rätt för alla barn att gå 30 timmar och sänkt maxtaxa, med 360 kr för ett barn och 600 kr för två barn. Via skolan – mindre klasser och fler lärare. Till vidareutbildning – 44 000 nya utbildningsplatser, höjt studiemedel och möjlighet för alla unga att läsa in gymnasiet. Dessutom avskaffar vi aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen och arbetsgivaravgiften för de som anställer unga utan jobb.

Hela plattformen:
http://www.rodgron.se/wp-content/uploads/2010/08/regeringsplattform-med-tabeller.pdf

9,5 procent!

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Jobben, Jobbävning | No comments yet.

Idag släpper SCB arbetslöshetsstatistik som visar på att 9,5%, dvs. 488 000 människor saknar jobb!

Var var det nu Fredrik Reinfeldt sa inför valet 2006?

Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst kommer vi i valet 2010 att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb.

Retoriken från 2006 hade faktiskt tonen att Sverige med den politiken inte skulle ha en enda arbetslös. Utan reservation för några kriser!

Vi har en politik för att bekämpa arbetslösheten – om 6 veckor kan vi sparka ut den borgerliga regeringen och ersätta den med en Rödgrön regering ledd av Socialdemokraterna och med Sveriges första kvinnliga statsminister.

Två procent!

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Bidragssverige, Rödgrön, Socialförsäkringar | No comments yet.

De nya sjukförsäkringsreglerna ger inga jobb visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

De som till följd av de nya sjukförsäkringsreglerna har tvingats lämna sjukförsäkringen har i stället förts över till Arbetsförmedlingens så kallade arbetslivsintroduktion.

Enbart två procent har fått ett vanligt osubventionerat arbete efter introduktionsprogrammet. Räknar man också dem som fått en subventionerad anställning efter programmet så har ändå enbart sju procent fått ett arbete.

En majoritet – 58 procent – har flyttats över till ett annat program med aktivitetsstöd och 23 procent saknar både program och stöd och kommer troligtvis att ansöka om ny ersättning från sjukersättningen.

En effekt av de nya sjukförsäkringsreglerna är att människor har tvingats säga upp sig från deltidsanställningar. Regeringen har dock inte begärt någon statistik över utvecklingen av arbetande timmar för dem som utförsäkrats varför det inte går att se i statistiken hur många som drabbats av detta.

Högeralliansens uttalade syfte med att kasta ut människor ur sjukförsäkringen och tvinga dem till Arbetsförmedlingen var att de skulle få ett arbete.

Samtidigt mörkar regeringen siffrorna. För att få en fullständig bild av hur de nya reglerna slår behöver man också veta hur många deltidssjukskrivna som tvingats säga upp sig från sitt befintliga arbete. Hur kan regeringen i avsaknad av sådan information hävda att de nya reglerna stäker arbetslinjen?

Vår rödgröna överenskommelse om sjukförsäkringen utgår från att ingen ska utförsäkras till följd av att en administrativ tidsgräns passeras. Det ska alltid göras en individuell bedömning. Rehabiliteringspenning ska vara ett alternativ för den som behöver rehabiliteringsinsatser för att komma tillbaka till arbete och vi vill satsa statliga resurser i en särskild rehabiliteringsfond. Då får vi en sjukförsäkring som ger människor individuell hjälp och stöd att snabbt komma tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar.

Rödgrönt ungdomskontrakt

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Jobben, Rödgrön, Ungdomar | No comments yet.

De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen gymnasieskolan. Tiotusentals unga vuxna ska ta plats i samhället – med höga krav, många nya idéer och stark vilja att förändra. Det är en fantastisk möjlighet för vårt land. Men regeringen har valt att vända ungdomarna ryggen.

Sverige har i dag massarbetslöshet. Särskilt ungdomar har drabbats av regeringens misslyckande. Ungdomsarbetslösheten är bland Europas högsta. Sedan valet 2006 har ungdomsarbetslösheten ökat med närmare 60 000 personer. Allt fler unga tvingas leva på socialbidrag. Fler unga möter stängda dörrar för utbildning när den borgerliga regeringen minskat utbyggnaden av högskolan och dragit in över en miljard kronor från Komvux.

Regeringen presenterar inga nya förslag och Fredrik Reinfeldt anser att ungdomsarbetslösheten är en synvilla. Vi rödgröna ser de problem som Sveriges ungdomar möter. Vi förstår inte varför dagens unga ska ha en sämre situation än tidigare årskullar. Vi vill vända utvecklingen. Därför presenterar vi ett rödgrönt kontrakt med Sveriges unga med investeringar i jobb, utbildning och bostäder. Vi tar bort aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen och erbjuder insatser från första dagen.

Vi går till val på en politik för fler jobb och nya möjligheter i stället för ökade klyftor. Fler jobb och bättre utbildningsmöjligheter för unga bygger Sverige starkt.

Idag presenterade de rödgröna partiledarna ett kontrakt med Sveriges unga. Kontraktet innehåller 13 konkreta löften, bland annat:

 • 100 000 fler jobb- och utbildningsplatser, varav 20 000 utbildningsplatser riktas mot unga. Det innebär fler platser i komvux, folkhögskola, modern yrkesutbildning och i högskolan.
 • På det första regeringssammanträdet avskaffas aktivitetsförbudet som den borgerliga regeringen infört och som innebär att unga måste vänta i tre månader på aktiva insatser som praktik och utbildning.
 • En generationsväxling i välfärden. 1 200 traineeplatser 2011 och 3 000 utbildningsvikariat 2012.
 • En skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften till dem som anställer en arbetslös person mellan 20-25 år.
 • Utbyggd studie- och yrkesvägledning, såväl i gymnasiet som på högskolan.
 • Högre kvalitet i högskolan. Studenter ska få fler lärarledda timmar – föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning.
 • Ungdomslyft. En långtidsarbetslös ung person med ofullständig gymnasieutbildning ska ges möjlighet att komplettera sin utbildning utan att ta studielån. Utbildningen ska vara individuellt anpassad och kan ske på Komvux eller Folkhögskola.
 • Fler och billigare bostäder. Vårt mål är att nyproduktionen av hyresrätter ska fördubblas under nästa mandatperiod. Vi satsar sammanlagt 1,4 miljarder kronor åren 2011-2012 i statliga investeringsstöd för miljövändliga hyresrätter och studentlägenheter.
 • Sänkt skatt för studentbostäder. Skatten per studentrum ska slopas och i stället ska en hel studentkorridor beskattas som en bostad. Det kan sänka studenters hyror med uppemot 1 000 kronor per år.
 • Trygga anställningar och god arbetsmiljö. Den stora andelen visstidsanställningar är ett problem. Vi vill se över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka antalet tillsvidareanställningar.
 • Ansvar för kommande generationer. Vi ska ta Sverige tillbaka till överskott. Starka offentliga finanser är en fråga om rättvisa mot dagens unga – framtida generationer ska inte betala dagens skulder.

På Åland

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Näringsutskottet, Verksamhetsbesök | 2 comments

Idag är jag på Åland tillsammans med övriga Socialdemokratiska ledamöter i Näringsutskottet.

Vi skall på besök i Självstyrelsegården och träffa lagtingets talman och några ledamöter. Sedan skall vi träffa lagtingets Socialdemokratiska grupp för att bl.a. diskutera närproducerat livsmedel och senare blir det studiebesök på Viking Line.

Imorgon tisdag skall vi besöka generalkonsulatet och sedan blir det färja tillbaka till Stockholm.

Skattechock för 8 stycken!

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Fastighetsskatt | No comments yet.

Skattechock är något som borgerliga debattörer brukar kalla vårt förslag till ny fastighetstaxering. Att många ”vanliga” husägare kommer att få höjd skatt är också något som hörs i debatten.

De borgerliga partierna lovade i valrörelsen att avskaffa fastighetsskatten. Så har inte skett. Däremot har de med högt taxerade småhus fått sin skatt kraftigt sänkt, medan många vanliga småhusägare bara har fått se sin fastighetskatt byta namn till ”fastighetsavgift”. Numera beskattas ett radhus i Gråbo lika hårt som en lyxvilla i Hovås. Det är orimligt. Den rikaste tiondelen av befolkningen fick en tredjedel av skattesänkningen.

Fastighetsskatten har förändrats utan att någon har kunnat överblicka de fulla konsekvenserna av det. En retroaktiv skatt har införts på uppskov med reavinstskatten.

Vi vill ge villaägarna lugn och ro. Därför är vårt gemensamma budskap till landets villa-, radhus-, bostadsrättsägare och hyresgäster att den nuvarande modellen för fastighetsskatt kvarstår med tre tydliga förbättringar för att öka rättvisan, skapa neutralitet mellan boendeformer och öka rörligheten på bostadsmarknaden, inte minst i storstäderna.

• Rättvisa: De som har de dyrare villorna värda över cirka sex miljoner (dvs. ett taxeringsvärde om 4,5 miljoner eller mer) kommer att få höjd skatt. Begränsningsregeln utvidgas så att fler småhusägare omfattas och skyddas av höjningen. Vår begränsningsregel innebär att ingen ska betala mer än 4 % av sin inkomst i fastighetsskatt för sitt permanentboende.

• Neutralitet: Fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks från 0,4 till 0,22 procent. Neutraliteten mellan olika boendeformer utreds och åtgärder vidtas .

• Rörlighet: Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas successivt bort, givet att det statsfinansiella läget så tillåter och att det finansieras på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt.

Cirka 30 000 fastigheter får höjd skatt pg. att de är taxerade till mer än 4,5 miljoner kronor, cirka 1 % av landets småhus (dvs. 99 % berörs inte)

Cirka 50 000 fastighetsägare kommer få sänkt fastighetsskatt pg. vår utvidgade begränsningsregel

Cirka en miljon lägenheter berörs av vårt förslag om sänkt fastighetsskatt för flerfamiljshus (hyresrätter och bostadsrätter)

Argumentet att ”vanliga” husägare drabbas håller alltså inte, 99% av befolkningen berörs inte.

I min hemkommun Lerum så finns det 8 st hus (av totalt 10 774) som har ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor – de kommer nu att få betala mer i fastighetsskatt, så vida de inte berörs av begränsningsregeln, resten får oförändrad eller sänkt fastighetsskatt.

Bidragssverige

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Bidragssverige, Jobben, Skatter, Socialförsäkringar | No comments yet.

I sin första regeringsförklaring lovade Fredrik Reinfeldt att ”fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att försörja sig genom eget arbete”. Utvecklingen har blivit den rakt motsatta.

Sedan regeringsskiftet har arbetslösheten stigit med 157 000 personer (från 6,1 till 9,1 procent). Långtidsarbetslösheten har mer än fördubblats.  
Kommunernas utbetalningar av socialbidrag (ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning) ökade till 8,8 miljarder kronor 2009. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2008. Utbetalningarna ökade i mer än 90 procent av landets kommuner.

Kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen – som högeralliansen ständigt felaktigt pekar ut som ett bidrag – bedöms öka med cirka 31 miljarder kronor mellan 2008 och 2010.

Därtill har regeringen infört ett kommunalt vårdnadsbidrag. Den senaste statistiken från andra halvåret 2008 visar att 68 kommuner betalar ut sammanlagt 32 miljoner kronor i bidrag för att mammor ska vara hemma med sina barn.

Regeringen har genom medvetna beslut gjort fler människor beroende av bidrag i Sverige. Genom att arbetslösheten stiger, en halv miljon människor lämnat a-kassan och 50 000 utförsäkras ur sjukförsäkringen hänvisas allt fler till socialbidrag för sin försörjning.

Detta drabbar inte bara enskilda människor och deras familjer. När socialbidragskostnaderna ökar i över 90 procent av landets kommuner drabbas också välfärden. De ökade socialbidragskostnaderna motsvarar 7 500 jobb i kommunerna per år.

Det behövs nu en ny politik i Sverige som på allvar angriper arbetslöshet och utanförskap. Sverige behöver investeringar i jobb och utbildningsmöjligheter och trygga försäkringar som fungerar när man behöver dem. Det är viktigare än ökade klyftor och fortsatta skattesänkningar på lånade pengar.

I den rödgröna budgetmotionen finns tydliga förslag på hur vi skall skapa fler jobb, bl.a.:

 • 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser, varav 40 000 nya utbildningsplatser med bl.a. utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning
 • Sänkta arbetsgivaravgifter med sex miljarder riktat till småföretag
 • Stora investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning
 • Konkurrenskraft Sverige med framtidsprogram, turisminvesteringar och forskning

1:a maj tal

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in 1:a maj, Lokalpolitik, Personligt, Politik | No comments yet.

1:a maj, Lerum 2010.

Partivänner!

Årets Första Maj är speciellt: Det är valår! Om fem månader ska vi bryta 40 år med borgerligt styre här i kommunen. Behålla makten i Regionen. Och efter nästan 90 år av allmän och lika rösträtt få en kvinnlig och Socialdemokratisk statsminister.

Det kommer att bli en valrörelse där all kraft kommer att behövas. Vi måste dra nytta av att vi är en folkrörelse och att vi är många som vill bygga en bättre framtid. Vi måste bli fler och vi måste tala politik. Vi måste tala om att politik gör skillnad.

Det är just du som idag firar första maj som gör skillnad. Gör vad du kan för att dra ditt strå till stacken. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något.

Vi vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land och Lerum en möjligheternas kommun. Varje barn ska ha rätt till en bra start i livet. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjligheten att växa och ta sin del av ansvaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet många gånger. Det gör Sverige och Lerum starkt.

Idag händer något annat. Sverige är fortfarande ett bra land att leva i, men fler och fler möter stängda dörrar. Det finns för få jobb att söka. Ungdomsarbetslösheten är Europas högsta.

Landets ekonomi går med underskott när skatten sänks på lånade pengar. Och alla får inte sänkt skatt, inte de arbetslösa, inte de sjuka och inte heller pensionärerna. Trotts att pension är uppskjuten lön. Den skattesänkning som borgarna lovat pensionärerna kommer att ätas upp av lägre pensioner.

Klyftorna mellan människor ökar. Barnfattigdomen breder ut sig. De 100 miljarderna i skattesänkningar som regeringen gjort gör att det inte längre går att värna jobben, infrastrukturen och välfärden.

Partivänner,
Fler jobb betyder en stark ekonomi. Stark ekonomi är grunden för en fungerande välfärd. Det hänger ihop. Jobben – Ekonomin – Välfärden.

Men jobben är mer än så.

Jobb skapar frihet.

Jobb är vägen till lön och egen försörjning.

Jobb är vägen till delaktighet, gemenskap och självkänsla.

Välfärden – detta kanske luddiga begrepp som rymmer så mycket, berör oss alla. Här har vi en tydlig kontrast i politiken. Vi socialdemokrater kommer inte att vika en tum. Välfärden ska hålla hög kvalitet och ska betalas av oss alla tillsammans. En bra vård, skola och omsorg ska ges till alla efterbehov och inget annat.

Fler jobb betyder bättre ekonomi. Då kan vi höja kvaliteten i sjukvården och skolan och minska de ökande klyftorna. Det är smartare att lösa problemen tillsammans än att ställa yngre mot äldre, sjuka mot friska, män mot kvinnor och arbetslösa mot dem med jobb.

Sverige tjänar på Rättvisa. Ett jämlikt Sverige i jobb, med stark ekonomi gör att alla får möjlighet att leva ett rikare liv.

Vår svenska välfärds- och arbetsmarknadsmodell är hotad. Det är inte längre självklart att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det är inte heller självklart att vi gemensamt ska äga viktiga företag som exempelvis Posten och SJ.

Dessutom monters den gemensamma vården, skolan och omsorgen ned och privata vinstintressen tar över. Gemensamma resurser ska inte gå till aktieägarnas vinstuttag.

En grundtanke i den generella välfärden är att sjukförsäkringen ska ge det stora flertalet löntagare en bra trygghet mot inkomstbortfall om de blir sjuka.

Successivt urholkande sjukförsäkringar tvingar fram mer av privata försäkringar som ökar klyftorna i samhället och undergräver förtroendet för de gemensamma trygghetsförsäkringarna.

Antingen har vi en fungerande sjukförsäkring där många löntagare har ett anständigt skydd. Eller också blir det en miniförsäkring som inte hjälper människor tillbaks till arbetslivet.

Regeringen har förstört A-kassan och trängt ut över en halv miljon människor, som inte längre har något skydd i dessa tider av massarbetslöshet och lågkonjunktur.

En socialdemokratisk styrd regeringen kommer att förbättra A-kassan med att införa lägre kostnad för försäkringen, en ökad trygghet, högre ersättning samt möjlighet till omställning.

Mötesdeltagare:
På måndagen den 3 maj kommer vi i Sveriges riksdag lägga vår budgetmotion. Där presenterar vi hur vi finansierar våra investeringar i jobb och välfärd. Det handlar om att öka rättvisan i skattesystemet. Fler jobb mindre klyftor är vår politik.

Regeringen har tidigare ägnat all kraft att gnälla på att vi inte presenterar dessa förslag. Nu ägnar borgarna all kraft åt att gnälla på hur vi presenterar förslagen. Det är en osammanhängande politik när Sverige så väl behöver en regering som tar ansvar för landets utveckling.

Sverige behöver en ny färdriktning. Vi vill investera i en utveckling som gör både samhället och individen friare. För det behöver vi starka offentliga finanser. Vår prioritering är glasklar: Välfärden måste sättas före nya stora skattesänkningar.

25 000 välfärdsarbetare har försvunnit från den gemensamma välfärden. Enligt regeringens egen prognos fortsätter uppsägningarna i välfärden i år. Istället för att tillföra pengar till kommuner och lansting väljer borgarna återigen att sänka skatten för de med goda inkomster.

Orättvisorna kommer att växa med en borgerlig regering. De som redan har mest kommer att få ännu mer.

Skatt är inget mål i sig, skattesatserna ska sättas utifrån de behov som våra medborgare har för att Sverige ska bli Möjligheternas Land, Väst Sverige ska bli Möjligheternas Region och Lerum ska bli Möjligheternas Kommun.

Med en socialdemokratisk regering kommer Lerum att få 19 miljoner i ökade statsbidrag under 2011. 4 miljoner av dessa är så kallade riktade bidrag som ska gå till renovering av skolor, barnomsorg vid obekväm arbetstid, traineeprogram och att erbjuda heltidstjänster.

2012 kommer det att innebära ytterligare 16 miljoner i stadsbidrag. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet, det kommer att gynna alla.

Men då gäller det att vi lyckas ta makten den 19 september.

Och det kommer vi att lycka med, men det kommer att bli en tuff match.

Det gäller att vi lyckas tala med tillräckligt många om vår politik. Valet kommer att handla om fler jobb eller ökade klyftor. Om vår politik bli tydligt så tror jag att de flesta, precis som du och jag, vill byta regering och kommunledning.

Partivänner, vi tror på något. Vi tror på att det är möjligt att bygga något tillsammans, att frihet och jämlikhet betyder något – också i praktiken.

Vi ska kämpa för att vinna väljarnas förtroende – för att göra Sverige till möjligheternas land och Lerum till möjligheternas kommun.

Och det börjar vi med redan idag!

A-kasse fiaskot

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in A-kassan, Jobben, Politik, Rödgrön, Socialförsäkringar | No comments yet.

Sänkt a-kassa är ingen bra metod att snabbt få arbetslösa att söka jobb. Regeringens metod att öka motivationen genom att sätta ekonomisk press på arbetslösa får bakläxa i en ny avhandling från Umeå universitet.

Tvärtom ökar en relativt hög nivå på a-kassan möjligheterna att söka jobb under en längre tid och på så sätt hitta ett lämpligare och mera välavlönat jobb, enligt avhandlingen av Madelene Nordlund vid den sociologiska institutionen.

Men arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är helnöjd med nya A-kassan!

Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) ifrågasätter starkt varför regelsystemet måste vara så tillkrånglat och framförhållningen i många fall i det närmaste noll. Man är också mycket kritiskt till urgröpningen av ersättningsnivån i a-kassan. Nu får bara drygt en av tio eller 13 procent av alla arbetslösa som jobbat heltid ut 80 procent av sin tidigare lön.

Men Littorin slår ifrån sig, han ser det som en prioriteringsfråga. Ja en prioriteringsfråga att sänka skatten på lånade pengar till de allra rikaste.

När vi får makten efter valet den 19:e september kommer vi att vid det första regeringssammanträdet  avskaffa aktivitetsförbudet för ungdomar som den borgliga regeringen ålagt Arbetsförmedlingen.

Den kommer också att besluta att arbetslösa ungdomar – inte bara långtidsarbetslösa – som har en bra affärsidé o behöver stöd för att förverkliga den ska kunna prövas för Arbetsförmedlingens stöd till eget företagande.

Förslagen ingår i den rivstart för unga möjligheter som ingår i vår strategi för att minska den skyhöga ungdomsarbetslösheten bland unga. I rivstarten kommer en rödgrön regering bl.a:

 • Sänka skatten för företag som anställer unga arbetslösa.
 • Investera ytterligare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för att råda bot på den arbetskraftsbrist som paradoxalt nog råder i massarbetslöshetens Sverige.
 • Investera i fler platser på Komvux, högskola o universitet.

Vi socialdemokrater tror att samhället blir bättre om vi tillsammans tar ansvar för varandra. Därför tycker vi att de svenska trygghetsförsäkringarna är viktiga. Det handlar bland annat om föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och A-kassan. Ingen ska behöva lämna hus och hem, eller ta barnen ur fotbollsträningen, om man blir sjuk eller en dag står utan arbete. Istället ska all kraft kunna läggas på att bli frisk eller på att hitta ett nytt arbete.

Nu utsätts välfärdsreformerna för angrepp av den borgerliga regeringen. De hävdar att trygghetsförsäkringarna tar ifrån människor deras eget ansvar och urholkar deras initiativförmåga, och att kostnaderna försvagar samhällsekonomin. Det är kapitalistisk mytbildning. Dagens samhälle ställer krav på förändring, ibland mycket snabba förändringar. Vi är övertygade om att människor som känner sig trygga klarar förändringar bättre än de som är otrygga. Trygga människor vågar!